Điểm chuẩn Đại học tập Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2021 được chào làng buổi tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 với xét học bạ trung học phổ thông trên cửa hàng Hà Nội Thủ Đô và Nam Định phía bên dưới.
Bạn đang xem: Trường đh kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 17.25 Trung tâm Nam Định
2 7340101 Ngành Quản trị ghê doanh A00; A01; C01; D01 17.75 Trung tâm Nam Định
3 7340121 Ngành Kinc doanh thương thơm mại A00; A01; C01; D01 16.75 Thương hiệu Nam Định
4 7340201 Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.75 Trung tâm Nam Định
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
6 7480102 Ngành Mạng laptop và TTDL A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
7 7480108 Công nghệ nghệ thuật thiết bị tính A00; A01; C01; D01 17.25 Cửa hàng Nam Định
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18.75 Thương hiệu Nam Định
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 16.75 Trung tâm Nam Định
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 17.75 Cơ sở Nam Định
11 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 17.25 Cửa hàng Nam Định
12 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 16.75 Thương hiệu Nam Định
13 7510303 Ngành CNKT tinh chỉnh với tự động hoá A00; A01; C01; D01 18.25 Thương hiệu Nam Định
14 7540202 Ngành Công nghệ tua, dệt A00; A01; C01; D01 17 Cửa hàng Nam Định
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 17.25 Cửa hàng Nam Định
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 17 Cửa hàng Nam Định
17 7810103 Ngành Quản trị hình thức du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
18 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 19.25 Trung tâm Hà Nội
19 7340101 Ngành Quản trị tởm doanh A00; A01; C01; D01 21.5 Trung tâm Hà Nội
20 7340121 Ngành Kinc doanh thương thơm mại A00; A01; C01; D01 đôi mươi.75 Trung tâm Hà Nội
21 7340201 Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18.5 Thương hiệu Hà Nội
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
23 7480102 Ngành Mạng máy tính cùng TTDL A00; A01; C01; D01 19.75 Thương hiệu Hà Nội
24 7480108 Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính A00; A01; C01; D01 19.75 Cửa hàng Hà Nội
25 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 21.5 Trung tâm Hà Nội
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 19.75 Thương hiệu Hà Nội
27 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 đôi mươi.5 Thương hiệu Hà Nội
28 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử A00; A01; C01; D01 20.75 Cửa hàng Hà Nội
29 7510205 Ngành Công nghệ chuyên môn Ô tô A00; A01; C01; D01 20.5 Trung tâm Hà Nội
30 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18.5 Cửa hàng Hà Nội
31 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hoá A00; A01; C01; D01 21.25 Cơ sở Hà Nội
32 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 18 Thương hiệu Hà Nội
33 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
34 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 19 Thương hiệu Hà Nội
35 7810103 Ngành Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
Học sinh để ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinc xem mã ngành, tên ngành, khối hận xét tuyển chọn năm 2021 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21.5 Trung tâm Hà Thành - đợt 1
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 23 Thương hiệu Hà Nội Thủ Đô - dịp 1
3 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 21.75 Thương hiệu Hà Nội Thủ Đô - đợt 1
4 7340201 Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 đôi mươi.75 Thương hiệu TP.. hà Nội - lần 1
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 21.5 Thương hiệu thủ đô - lần 1
6 7480102 Ngành Mạng máy tính cùng TTDL A00; A01; C01; D01 21.5 Thương hiệu Hà Thành - dịp 1
7 7480108 Công nghệ nghệ thuật lắp thêm tính A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Thành Phố Hà Nội - lần 1
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.5 Cơ sở thủ đô - đợt 1
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở Hà Thành - lần 1
10 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 22 Cơ sở TP.. hà Nội - lần 1
11 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử A00; A01; C01; D01 22 Thương hiệu TP. hà Nội - dịp 1
12 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 21 Thương hiệu TP Hà Nội - đợt 1
13 7510303 Ngành CNKT tinh chỉnh với tự động hóa hoá A00; A01; C01; D01 22.5 Cơ sở Thành Phố Hà Nội - lần 1
14 7540202 Ngành Công nghệ tua, dệt A00; A01; C01; D01 19 Trung tâm thủ đô - đợt 1
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 21 Cửa hàng Hà Thành - lần 1
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 20.5 Cơ sở thủ đô hà nội - dịp 1
17 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành A00; A01; C00; D01 21.5 Cửa hàng Hà Nội - lần 1
18 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 18 Thương hiệu Nam Định - lần 1
19 7340101 Ngành Quản trị gớm doanh A00; A01; C01; D01 18.5 Cửa hàng Nam Định - lần 1
20 7340121 Ngành Kinh doanh thương thơm mại A00; A01; C01; D01 18 Thương hiệu Nam Định - lần 1
21 7340201 Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18 Trung tâm Tỉnh Nam Định - dịp 1
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Tỉnh Nam Định - đợt 1
23 7480102 Ngành Mạng máy tính xách tay và TTDL A00; A01; C01; D01 18 Thương hiệu Tỉnh Nam Định - lần 1
24 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D01 18 Cửa hàng Nam Định - đợt 1
25 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19 Thương hiệu Nam Định - dịp 1
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 18 Trung tâm Tỉnh Nam Định - đợt 1
27 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Cửa hàng Nam Định - đợt 1
28 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Thương hiệu Nam Định - đợt 1
29 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
30 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hoá A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Nam Định - dịp 1
31 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 18 Cửa hàng Nam Định - đợt 1
32 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Tỉnh Nam Định - dịp 1
33 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 18 Cơ sở Nam Định - lần 1
34 7810103 Ngành Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Trung tâm Tỉnh Nam Định - dịp 1
Học sinh chú ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển chọn năm 2021 trên phía trên
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

Click nhằm tđắm đuối gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Từ Điển Việt Anh "Người Tham Gia Giao Thông Tiếng Anh Là Gì ?

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep 2021 chính xác tốt nhất bên trên remonster.vn