Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

THÔNG TƯ 113 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Tóm tắt Nội dung VB cội Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản LuatVietphái nam với đăng ký áp dụng Phần mượt tra cứu vớt vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Thông tư 113 của bộ tài chính

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để thiết lập file. Nếu người sử dụng chưa xuất hiện thông tin tài khoản, sung sướng đăng ký tại đây!
singin tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải tệp tin. Nếu người tiêu dùng chưa tồn tại tài khoản, vui vẻ ĐK tại đây!

BỘ TÀI CHÍNH _______

Số: 113/2021/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc _________________________

thủ đô hà nội, ngày 15 mon 12 năm 2021


THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 264/2016/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM năm nhâm thìn CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO ÁP. DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

____________


Căn uống cứ đọng Luật Phí và lệ mức giá ngày 25 mon 1một năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Luật Cơ quan tiền thay mặt đại diện nước Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa đất nước hình chữ S sống nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan lại thay mặt nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa VN ở quốc tế ngày 21 mon 11 năm 2017;

Cnạp năng lượng cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân nước ta ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn uống cđọng Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn uống cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CPhường ngày 19 tháng 10 năm 2020 của nhà nước biện pháp cụ thể một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP.. ngày 26 mon 7 năm 2017 của nhà nước cách thức chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;


Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Sở Tài bao gồm phát hành Thông bốn sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông bốn số 264/2016/TT-BTC ngày 14 mon 11 năm năm 2016 biện pháp nút thu, chính sách thu, nộp, quản lý với sử dụng phí tổn, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao vận dụng tại các Cơ quan tiền thay mặt đại diện cả nước sống nước ngoài.


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một vài điều của Thông tứ số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm nhâm thìn của Bộ trưởng Sở Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, làm chủ với áp dụng tầm giá, lệ tổn phí vào nghành nghề ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan lại đại diện thay mặt toàn nước sinh sống nước ngoài
1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 1 nlỗi sau:“Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người tiêu dùng áp dụng1. Thông tứ này hình thức mức thu, chính sách thu, nộp, làm chủ với sử dụng phí tổn, lệ tổn phí vào lĩnh vực ngoại giao vận dụng trên những Cơ quan thay mặt đại diện nước ngoài giao, Cơ quan tiền đại diện lãnh sự với các cơ sở khác của nước ta được ủy nhiệm tiến hành tác dụng lãnh sự nghỉ ngơi nước ngoài (tiếp sau đây Call chung là Cơ quan tiền đại diện thay mặt cả nước sinh hoạt nước ngoài).2. Thông tư này áp dụng đối với tín đồ nộp giá thành, lệ phí; tổ chức triển khai thu phí, lệ phí cùng tổ chức triển khai, cá nhân khác có tương quan tới sự việc thu, nộp, cai quản với thực hiện mức giá, lệ tầm giá trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng trên Cơ quan lại đại diện thay mặt đất nước hình chữ S ở nước ngoài”.
2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 Điều 9 nlỗi sau:“3. Các văn bản không giống tương quan đến sự việc thu, nộp, thống trị với thực hiện mức giá, lệ giá thành không gợi ý tại Thông tứ này được thực hiện theo chế độ tại Luật Phí với lệ phí tổn, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CPhường. ngày 19 mon 10 năm 20đôi mươi của Chính phủ cách thức cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế với Thông tứ số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Sở trưởng Sở Tài chủ yếu gợi ý vấn đề in, kiến tạo, quản lý và thực hiện các loại bệnh từ thu chi phí mức giá, lệ mức giá ở trong chi phí công ty nước”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 Mục I Phần A Phụ lục 1 ban hành đương nhiên Thông bốn số 264/2016/TT-BTC như sau:

STT

Danh mục lệ phí

Đơn vịtính

Mc thu(USD)


I

Hộ chiếu


1

Cấp mới

a)

Hộ chiếu đa dạng (trừ lý lẽ tại ngày tiết b điểm này), hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ

Quyển

70

b)

Hộ chiếu rộng rãi cung cấp theo giấy tờ thủ tục rút ít gọn

Quyển

35


4. Sửa thay đổi, bổ sung điểm 4 Phần B Prúc lục 2 ban hành dĩ nhiên Thông tư số 264/2016/TT-BTC nlỗi sau:

STT

Danh mục phí

Đơn vịtính

Mức thu(USD)


4

Kết hôn

a)

Đăng ký kết kết hôn

Vụ việc

70

b)

Đăng ký kết lại kết hôn

Vụ việc

120


Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tứ này còn có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 01 tháng 0hai năm 2022.
2. Bãi quăng quật điểm 3 Mục I, Mục II Phần A Phú lục 1 với điểm 2 Phần B Phú lục 2 phát hành cố nhiên Thông bốn số 264/2016/TT-BTC ngày 14 mon 1một năm 2016 của Bộ trưởng Sở Tài thiết yếu lý lẽ nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và thực hiện chi phí, lệ tầm giá trong nghành ngoại giao vận dụng trên những Cơ quan lại đại diện thay mặt nước ta ngơi nghỉ nước ngoài.
3. Trong quy trình thực hiện, nếu những văn bản chứng dẫn tại Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thay thế thì triển khai theo văn uống bản bắt đầu được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa.
4. Trong quy trình tiến hành, trường hợp bao gồm vướng mắc kiến nghị các tổ chức triển khai, cá nhân phản ảnh kịp thời về Sở Tài thiết yếu để chu đáo, lý giải./.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Cắt Video Trên Máy Tính Chuyên Nghiệp Tốt Nhất, Top 15 Phần Mềm Cắt Ghép Video Tốt Nhất


Nơi nhận: - Văn chống Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn uống phòng Tổng Bí thư; - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao; - Tòa án nhân dân buổi tối cao; - Kiểm toán thù đơn vị nước; - Các Sở, cơ sở ngang Sở, ban ngành thuộc Chính phủ; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan liêu Trung ương của những đoàn thể; - UBND các tỉnh giấc, tỉnh thành trực ở trong Trung ương; - Sngơi nghỉ Tài bao gồm, Cục Thuế, KBNN Thành phố Hà Nội; - Công báo; - Cổng báo cáo điện tử Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản quy phi pháp mức sử dụng (Sở Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Sở Tài chính; - Cổng biết tin điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai


Thuộc tính văn bản
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản giúp thấy Ngày áp dụng. Nếu chưa tồn tại thông tin tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp xem Tình trạng hiệu lực thực thi hiện hành. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ giá tiền, Ngoại giao
Tóm tắt văn uống bản

Lệ phí tổn cấp phát mới hộ chiếu rộng rãi theo giấy tờ thủ tục rút ít gọn gàng là 35 USD/quyển


Theo đó, sửa thay đổi, bổ sung lệ giá thành cấp mới hộ chiếu như sau: lệ giá tiền cấp mới hộ chiếu càng nhiều (không áp theo giấy tờ thủ tục rút ít gọn), hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 70 USD/quyển; lệ phí tổn cấp mới hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn là 35 USD/quyển.

Bên cạnh đó, sửa đổi hình thức biểu nấc thu phí đăng ký kết giao là 70 USD/vụ vấn đề và ĐK lại kết vấn đề thành hôn là 120 USD/vụ việc. Theo quy định cũ, nút thu tiền phí thứu tự là 70 USD/bạn dạng đăng ký với 1trăng tròn USD/bạn dạng ĐK.

Xem chi tiết Thông tư113/2021/TT-BTC tại đây


Tải vnạp năng lượng bản
*
Thông bốn 113/2021/TT-BTC DOC (Bản Word)
*
Thông tư 113/2021/TT-BTC PDF (Bản có vết đỏ)

Đang thiết lập nội dung văn uống phiên bản. Vui lòng đợi


Vui lòng singin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy VB tương quan. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách ĐK trên đây!
Vui lòng singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký trên đây!
remonster.vn giới.vn độc quyền cung ứng bạn dạng dịch chủ yếu thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng: Đã biết

THE MINISTRY OF

FINANCE_______

No. 113/2021/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness_________________________

Hanoi, December 15, 2021

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 264/2016/TT-BTC dated November 14, năm nhâm thìn of the Minister of Finance on prescribing the rates và collection, remittance, management and use of charges và fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese representative sầu missions

____________

Pursuant khổng lồ the Law on Fees và Charges dated November 25, 2015;

Pursuant khổng lồ the Law on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam giới dated June 18, 2009; Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Overseas Representative sầu Missions of the Sociacác mục Republic of Vietnam dated November 21, 2017;

Pursuant khổng lồ the Law on Exit và Entry of Vietnamese Citizens dated November 22, 2019;

Pursuant lớn the Law on Tax Administration dated June 13, 2019;

Pursuant khổng lồ the Government’s Decree No. 126/2020/ND-CP.. dated October 19, 2020, detailing a number of articles of the Law on Tax Administration;

Pursuant lớn the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CPhường dated July 26, 2017, on defining the functions, tasks, powers & organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Tax Policy Department;

The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 264/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 of the Minister of Finance on prescribing the rates và collection, remittance, management và use of charges và fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese representative missions

Article 1. To amkết thúc và supplement a number of articles of the Circular No. 264/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 of the Minister of Finance on prescribing the rates & collection, remittance, management & use of charges và fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese representative sầu missions.

1. To amkết thúc & supplement Article 1 as follows:

“Article 1. Scope of regulation & subjects of application

1. This Circular prescribes the rates và collection, remittance, management và use of charges và fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese diplomatic missions, consulates and other agencies authorized to perform the consular function (below collectively referred lớn as overseas Vietnamese representative sầu missions).

2. This Circular applies to lớn payers & organizations collecting charges and fees, & other organizations & individuals involved in the collection, remittance, management and use of charges and fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese representative missions.”

2. To amend và supplement Clause 3 Article 9 as follows:

“3. Other contents relating lớn the collection, remittance, management and use of charges and fees that are not guided in this Circular must comply with the Law on Fees và Charges; the Decree No. 120/2016/ND-CP; the Law on Tax Administration; the Government’s Decree No. 126/2020/ND-CPhường dated October 19, 2020, detailing a number of articles of the Law on Tax Administration, và the Circular No. 303/2016/TT-BTC dated November 15, 2017 of the Minister of Finance on guiding the printing, issuance, management và use of documents for the collection of charges and fees belonging lớn the state budget”.