Thợ Cắt Tóc Tiếng Anh Là Gì

Tiệm cắt tóc giờ Anh là hair salon làm tóc, phiên âm là ˈheə ˌsæl.ɒn. Tiệm giảm tóc là cửa hàng nhưng mà đầy đủ tín đồ cho nhằm giảm tóc cùng chế tạo hình dạng, hơn nữa một vài tiệm còn tồn tại trang điểm, làm cho móng.

Bạn đang xem: Thợ cắt tóc tiếng anh là gì

Quý Khách đã xem: Tiệm cắt tóc giờ anh là gì

Tiệm giảm tóc tiếng Anh là hair salon, phiên âm là /ˈheə ˌsæl.ɒn/. Tiệm cắt tóc là siêu thị mà lại phần đông người mang lại nhằm cắt tóc với chế tạo đẳng cấp, hơn nữa một số trong những tiệm còn tồn tại make up, làm móng.


*

*

Barber /ˈbɑːrbər/: Thợ giảm tóc.

Hairdresser /ˈherdresər/: Thợ làm tóc.

Stycác mục /ˈstaɪ.lɪst/: Nhà tạo nên mẫu.

Clipper /ˈklɪpər/: Tông giật.

Scissors /ˈsɪzərz/: Kéo.

Straight razor /streɪt ˈreɪzər/: Dao cạo.

Comb /koʊm/: Lược chải tóc.

Curling tongs /ˈkɜːrlɪŋ tɔːŋz/: Lô uốn nắn tóc.

Cut /kʌt/: Cắt tóc.

Hair cap /her kæp/: Mũ trùm tóc.

Hair clip /her klɪp/: Kẹp tóc.

Hair curler /her ˈkɜːrlər/: Máy uốn nắn tóc.

Hair straightener /her ˈstreɪtnər/: Máy duỗi tóc.

Hairdryer /ˈherdraɪər/: Máy sấy tóc.

Hair steamer /her ˈstiːmər/: Máy hấp tóc.

Hair spray bottle /her spreɪ ˈbɑːtl/: Bình xịt nước.

Hair wash chair /her wɔːʃ tʃer/: Ghế gội đầu.

Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Qua 2 Điểm Có Vd Từ A, Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm

Hairdressing cape /ˈherdresɪŋ keɪp/: Khnạp năng lượng choàng giảm tóc.

Mẫu hội thoại giờ đồng hồ Anh liên quan đến tiệm cắt tóc:

Hi, how may I help you?

Xin kính chào, tôi rất có thể giúp gì cho bạn không?

I want lớn have my hair cut.

Tôi mong muốn giảm làn tóc của mình.

Okay, please sit down here.

Được, mời ngồi xuống trên đây.

Thank you.

Cám ơn.

Which style vị you want?

Bạn mong mỏi hình dáng nào?

Please make it shorter.

Làm ơn giảm mang đến nó ngắn lại.

How short is fine?

Ngắn bao nhiêu thì ổn?

To the shoulder.

Đến vai.

Let me grab another mirror. Here you go, how does it look?

Để tôi với gương khác đến cho chính mình. Của bạn phía trên, trông nó vắt nào?

It looks so good, thank you very much, keep the change.

Trông hết sức giỏi, cám ơn tương đối nhiều, hãy duy trì tiền vượt.

Thank you, I hope to see you again.

Cám ơn, tôi hy vọng đã chạm mặt lại các bạn lần sau.

Thanks, goodbye.

Cám ơn, giã biệt.

Bài viết tiệm giảm tóc giờ Anh là gì được tổng đúng theo vì gia sư trung trung tâm giờ Anh remonster.vn lớn.com.