TẠO KHÓA NGOẠI TRONG SQL SERVER

Trong bài xích này các bạn sẽ được học phương pháp sản xuất khóa nước ngoài Foreign Key bởi câu lệnh SQL biểu hiện qua những hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu như Squốc lộ Server, Oracle, MySQL.

Bạn đang xem: Tạo khóa ngoại trong sql server

*


*

Khóa nước ngoài là gần như column quánh biệc dùng để làm mô tả mối link thân nhị bảng. Bảng A gồm column khóa ngoại, nó đã trỏ đến khóa thiết yếu của bảng B thì ta call A là bảng nhỏ và B là bảng phụ vương.

Giả sử ta bao gồm nhị bảng như sau:

Orders (OrderID. OrderNumber, PersonID)Persons (PersonID, LastName, FirstName)

Gạch chân là khóa thiết yếu cùng màu đỏ là khóa nước ngoài. bởi thế bảng Orders là bảng con vì chưng nó bao gồm khóa ngoại PersonID trỏ cho khóa thiết yếu của bảng thân phụ là bảng Persion. hiện thời ta đã học tập biện pháp sinh sản khóa ngoại nhé.

Xem thêm: Top 5 Cách Làm Hết Căng Sữa Khi Cai Sữa, 11 Mẹo Chữa Căng Sữa Khi Cai Sữa Cho Con

1. Tạo Foreign Key trong lệnhCREATE TABLE

Bạn hoàn toàn có thể chế tác khóa ngoại ngay lập tức trong lệnh tạo thành bảng Create Table, cách làm nlỗi sau:


CREATE TABLE Orders ( OrderID int NOT NULL, OrderNumber int NOT NULL, PersonID int, PRIMARY KEY (OrderID), FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID));
CREATE TABLE Orders ( OrderID int NOT NULL PRIMARY KEY, OrderNumber int NOT NULL, PersonID int FOREIGN KEY REFERENCES Persons(PersonID));
CREATE TABLE Orders ( OrderID int NOT NULL, OrderNumber int NOT NULL, PersonID int, PRIMARY KEY (OrderID), CONSTRAINT FK_PersonOrder FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID));

Lúc có tên thì sau này khôn xiết dễ dãi làm chủ khóa nước ngoài, chúng ta có thể xóa khóa ngoại thông qua tên của nó.

Bài viết này được đăng trên

2. Tạo Foreign Key bởi lệnh Alter Table

Lệnh Alter Table chất nhận được chúng ta chế tạo ra khóa ngoại, lệnh này được sử dụng sau khi bạn vẫn tạo thành bảng.


3. Xóa khóa ngoại

Để xóa được khóa nước ngoài thì bắt buộc chúng ta phải biết tên của khóa ngoại, vì chưng vậy khuyến nghị các bạn lúc tạo nên khóa nước ngoài thì nên đánh tên mang lại nó nhé.

Để xóa thì chúng ta áp dụng đoạn code sau:


Một số lưu ý lúc xóa khóa ngoại:

Sau khi xóa dứt thì giữa nhì bảng đã không thể ràng buộc, bởi vậy tài liệu đến column khóa ngoại của bảng con được tự do, ko sẽ phải bên trong phạm vi của bảng phụ vương.Phải chắc chắn là tên của khóa ngoại vĩnh cửu, nếu như không thì sẽ nhận thông tin lỗi.

Phiên làm việc là gì vào SQL

Trong nội dung bài viết này bản thân vẫn phân tích và lý giải phiên làm việc là gì vào SQL…Ràng buộc Cheông chồng trong Squốc lộ

Bài này các bạn sẽ được học tập cách chế tạo buộc ràng quý hiếm vào Squốc lộ bằng…Primary Key trong Squốc lộ

Bài này bạn sẽ được trình làng cách chế tác khóa chính (Primary Key) thể hiện…Create và Drop Database vào Squốc lộ

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn biện pháp áp dụng lệnh Create Database để tạo…


Subquery vào Squốc lộ - truy nã vấn bé

Trong bài này bản thân sẽ kể tới một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…


Self Join vào SQL

Mỗi phép Join đều phải có nhì bảng table1 và table2, tuy vậy có trường…