Tìm hiểu về các Form, tạo nên các biểu mẫu mã không giống nhau, phối hợp áp dụng Sub Form nhằm tạo nên sự liên kết tài liệu phức tạp


Giới thiệu về Form (Biểu mẫu) vào Access

Form là yếu tố hình ảnh (hộp thoại, cửa ngõ sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, xem ban bố dữ liệu ... Form thường được cung ứng những mối cung cấp tài liệu là các bảng (Table), các Query để vận động.

Bạn đang xem: Tạo form nhập liệu trong access


Để sản xuất Form, dìm Create trên Ribbon. cũng có thể chọn: Form - nhằm tạo Form với mối cung cấp cung cấp từ bảng sẽ lựa chọn Form Design - để tạo nên Form sống chính sách Design View. Dữ liệu auto dàng buộc với Form nếu như tất cả chọn Table tốt Query Form Wizard - hỗ trợ mỗi bước để chế tạo Form Blank Form - sinh sản Form trống, chưa xuất hiện mối cung cấp cung cấp dữ liệu làm sao Multiple Items - dạng Form hiện lên được không ít Record một lúc
*

Tạo Single Form

Single Form hiện lên một record trên một thời điểm. Từ Navigation Panel bấm lựa chọn Table/Query phải có tác dụng nguồn cung cấp dữ liệu mang đến Form. Sau đó lựa chọn menu Create, lựa chọn Form. Form bắt đầu tạo thành, hiện thị lên ở dạng Layout View.

Có thể chọn chế độ Design View 1 2, Ở chính sách này nhận bắt buộc loài chuột vào khu vực Form lựa chọn Form Properties xuất hiện Property Sheet 3 để chỉnh một số tùy chỉnh thiết lập cơ bản như:


*

Form chia làm ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, hay trình diễn những title Detail - phần chủ yếu đựng văn bản Form footer - phần cuối form

Tại thẻ Format 4

Caption đặt title mang đến Form Width chuyển đổi chiều rộng Record Selectors vứt ký hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy thêm mối cung cấp tài liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record bắt đầu hay không Allow Deletions Chon phép xóa record hay không Allow Edits Chon phxay sửa record hay không

Tại thẻ Other 6

Pop Up Nếu chọn Yes chính vậy hiện lên ngơi nghỉ dạng hộp thoại nổi lên Modal Nếu YES thì chất nhận được chuyển vỏ hộp thoại/hành lang cửa số khác Khi Form đang mlàm việc

Khi bnóng lựa chọn những tinh chỉnh (Control - những thành phần trong Form) thì cũng có Property Sheet để làm việc với tinh chỉnh kia. Từ kia biết được lên tiếng về các loại control, format hiện thị lên (Color, chữ), tài liệu links ...

*

Các Control phát sinh auto hay cha trị vào một Layout, để thải trừ nó thì lựa chọn các Control, bên trên Ribbon chọn Arrange > Remove sầu Layout

Đưa nút ít lệnh Button vào Form

Chọn Button trong số Controls, chuyển chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard lộ diện, chọn hành vi ý muốn triển khai Lúc bấm vào nút bnóng. lấy ví dụ như, hành vi là xóa Record : Khi Wizard gợi nhắc lựa chọn Categories là Record Operations, Action chọn là Delete Record, Tiếp theo nhập title nút bnóng tại đoạn Text.

lấy một ví dụ mlàm việc Form

*

Tạo Form dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện lên các ô lưới nhằm nhập dữ liệu tương tự nhỏng bảng tính Excel. Nguồn cấp cho tài liệu hoàn toàn có thể từ bỏ các Query tuyệt những Table. lấy ví dụ chế tạo một Query đánh tên là CacLop để làm nguồn tài liệu nlỗi sau:


Query này đơn giản dễ dàng liệt kê lại những ngôi trường dữ liệu của bảng LOP, mặc dù tạo ra Query về sau để có thể sửa đổi lọc dữ liệu. Nó rất có thể có tác dụng Form con vào một Form cha cùng với tài liệu thanh lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bnóng chế tác Form, lựa chọn mục DataSheet, cất giữ với đặt tên Form là CacLop_Sub

cũng có thể chuyển thanh lịch chính sách Design View, tại phía trên hoàn toàn có thể chỉnh tiêu đề cột 1, đặt những ở trong tính mang lại Control. Kết quả mngơi nghỉ Form tất cả dạng 2

*

*

Thực hành áp dụng Sub Form

Sub Form là một Form bé nằm trong Form cha, nó bao gồm contact tài liệu với Record đã chỉnh sửa sinh hoạt Form phụ vương. lấy ví dụ, Form cha soạn thảo Record về ngành học, thì đồng thời nó hiện lên một Form con là list các lớp học nằm trong ngành học tập đó.

Tạo một Blank Form đặt tên là FormNganhLop, sau đó đặt những thuộc tính:

Caption: Các ngành cùng lớp Record Selector: No Record Source: Chọn bảng NGANH Bật hiện thị Form Header, đặt vào kia một Label, nhập vào dòng xoáy chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, tiếp nối format thế nào cho đọc dễ dàng.

Bnóng vào nút ít bấm Add Existing Fields bên trên Ribbon (Design), kéo các trường hiện lên ngơi nghỉ Field List bên buộc phải vào Form bao gồm các ngôi trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sophái nam.

Trong đó NGANHID tùy chỉnh thiết lập Visible là NO

Thêm vào Form các nút ít bnóng Button, cấu hình thiết lập là các Comm& Button với Category/Action cấu hình thiết lập theo Wizard gồm những nút ít bnóng gồm:

Record Navigation > Go to Next Record Record Navigation > Go to lớn PReviews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > Add New Record
*

Tiến hành quá trình để đưa Form tất cả sẵn là CacLop_Sub, đang chỉnh sửa để ở từng Record thiết yếu hiện thị danh sách những lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào Form chính, chọn nó 1. Sau kia thiết lập links với Form thân phụ bởi trường contact tại 2, gồm Link Master Fields cùng Link Child Fields, sẽ là hai trường contact - NGANHID trong Form chả cùng NGANHID vào Form nhỏ.

*

Liên kết Control trong Form

Một Control vào Form hoàn toàn có thể lấy cực hiếm của nó viết trong những truy hỏi vấn bằng chủng loại !!

lấy ví dụ mỗi bước kiến tạo ra Form phức hợp nhằm hiện lên list học viên của lớp được lựa chọn. Có một ComboBox để chọn Khóa, lúc một khóa được lựa chọn thì list các lớp thuộc khóa đó được liệt kê vào một List Box, Lúc tất cả lựa chọn lớp bên trong List Box thì hiện thị list lớp bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, khắc tên là FormHocSinhDS, kéo vào đó một ComboBox đặt tên là Khoa, thiết lập tài liệu cho nó nhỏng sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bấm vào ... để xây đắp Query dữ liệu mang đến nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 Default Value: điền quý hiếm mặc định Lúc mnghỉ ngơi Form (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54centimet

*
Tiếp tục đặt vào một List Box, đặt tên Lop, List Box này là danh sách các lớp ở trong Khóa lựa chọn, có các thiết lập nhỏng sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bấm vào ... nhằm xây cất Query dữ liệu mang lại nó.

SELECT LOP.LOPID, LOPhường.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOPhường ON TenCacLop.LOPID = LOPhường.LOPIDWHERE (((LOP..NIENKHOAID)=!!)); Query bên trên đã tsi mê chiếu tài liệu tại phần =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54centimet
Hiện giờ nếu như chạy lần đầu thì nó đang hiện thị lên đúng danh sách lớp tương ứng cùng với Combo Box Khoa, tuy nhiên Lúc Form sẽ mở thì đổi khác Khoa nó chưa update theo. Để xung khắc phục:

Bắt sự kiện lúc Combo Box chuyển đổi tài liệu, tại nằm trong tính On Change, bấm chuột ... để sinh hàm VBA khi Combo Box đổi cực hiếm. Trong thủ tục bắt sự kiện này, chỉ cần viết chiếc code là đề nghị Lop nạp lại tài liệu Me!.Requery, nội dung không thiếu thốn nlỗi sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub Lúc Khóa được chọn thì Lớp theo khóa hiện tại thị


*

Sub Form danh sách học viên theo lớp

Tạo một Sub Form danh sách học viên dạng DataSheet, cùng với nguồn dữ liệu bảng học sinh, đánh tên là HocSinhLop

Ở phần Footer tất cả thêm vào một TextBox đánh tên là sohocsinh, cùng với thuộc tính Control Source là =Count() nhằm cho biết tổng học viên vào danh sách.

Chuyển lịch sự chế đố Datasheet View, chỉ hiện thị lên các cột nlỗi hình (các cột khác ẩn đi), trong số ấy cột Tên được tùy chỉnh cấu hình bố trí tăng dần đều.

*

Quay quay trở lại FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - đánh tên HOCSINH, tùy chỉnh nằm trong tính để link với LOP

Link Master Fields : Lop Link Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một TextBox hiện thị lên số học viên của lớp, với trực thuộc tính Control Source : =.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hiện Lệnh Trên Màn Hình Trong Cad, Hiện Thanh Command Và

!

Kết quả chạy vẫn như sau:

*

Tiếp theo thực hiện tác vụ, giả dụ bấm kép vào Họ của một học sinh làm sao kia, thì sẽ hiện thị vỏ hộp thoạt soạn thảo chi tiết mang đến học sinh kia.

Chọn mối cung cấp cấp là bảng HocSinh, bnóng chế tạo Form đánh tên là HocSinhChiTiet nlỗi sau:

*

Quay quay lại chính sách Design View của HocSinhLop, trên Ho bắt sự khiếu nại On Dbl Click, với văn bản VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " và Me!.ValueEnd Sub "Mlàm việc Form HocSinhChitet, thanh lọc HOCSINHID = Me!"Me! là cực hiếm hiện tại bên trên FormHocSinhDS

*