Đối với thông tứ 133 ko có tài khoản 621, 622, 627 thì tùy thuộc vào nhu yếu công ty lớn họ phân chia tài ktrả 154 thành các tè khoản cụ thể như:

1541- giá cả NVL trực tiếp

1542- túi tiền nhân công

1547- giá thành SXC

1548- giá cả SXKD (TK trung gian tập phù hợp CP)

Mục đích nhằm theo dõi và quan sát cụ thể từng văn bản chi phí sản xuất

*

Các bước sản xuất đái khoản nhỏ 154:

Cách 1: Ấn F3 sửa TK 154 là TK 1541, không có TK người mẹ.

Bạn đang xem: Phần mềm tính giá thành sản phẩm

Cách 2: Ấn F2 thêm new TK 154.

Bước 3: Ấn F3 sửa TK 1541 bao gồm TK chị em là 154.

Cách 4: Ấn F2 thêm mới TK 1542, 1547, 1548 tất cả TK bà bầu là 154.

Crúc ý:

- Các TK ngân sách trường hợp phân bổ theo phương pháp trực tiếp phải đặt nó là TK Chi tiêu.

- Trường thích hợp công ty cụ thể tất cả chi phí cho chính danh từng model (phân chia trực tiếp) thì không yêu cầu phân tách đái khoản (TT 133).

2.Khai báo quy trình sản xuất

2.1. Danh mục sản phẩm chính

Danh sách các đối tượng người tiêu dùng nhằm tập đúng theo ngân sách chế tạo trong kỳ, quản lý quá trình thêm vào sản phẩm

Danh mục ---> Danh mục thành phầm dự án công trình ---> Bấm F2 để thêm bắt đầu sản phẩm

Sản phẩm/ Công trình

S – Sản phẩm

Loại

C – Sản phẩm K – Công đoạn

Là mã của sản phẩm

Đơn vị tính

Là đơn vị của sản phẩm vẫn knhị báo

Chi phí tỷ lệ

Sản phđộ ẩm này còn có được phân chia theo phương thức tỷ lệ hay không. TH trong công đoạn có rất nhiều thành phầm tuy nhiên có thành phầm phân chia theo tỷ, có sản phẩm ko thì lựa chọn trên là C hoặc K.

Công đoạn/ Công trình

Nếu thành phầm bao gồm quy trình thì chọn mã CĐ kia trên ô này.

Đối với công ty lớn tiếp tế theo định nút, ta sẽ knhì báo định nấc đi kèm với từng sản phẩm

2.2. Danh mục thứ bốn sản phẩm hóa

Knhì báo sản phẩm vào Danh mục sản phẩm để phần mềm gọi là doanh nghiệp lớn cung ứng đồ vật gi. Và hiệu quả của tiến trình cung ứng là tạo nên thành phẩm. Thành phđộ ẩm nhập kho đó được knhị báo trong Danh mục vật dụng bốn sản phẩm & hàng hóa. Những ô yêu cầu lưu giữ ý:

*

Loại vật dụng tư

1 – Thành phẩm

Các TK knhì báo đúng

lúc để nhiều loại thứ tư là một – Thành phđộ ẩm thì đề nghị chi tiết mã sản phẩm đến thành phẩm kia. Điều này góp links giữa 2 danh mục vật tứ và hạng mục thành phầm, dự án công trình.


*

*

*

4.2.Dsinh sống dang đầu kì sản phẩm

Dư đầu thành phầm được ghi thừa nhận theo từng nguyên tố ngân sách do đó lúc nhập dư đầu sản phẩm người tiêu dùng rất cần phải xác minh được giá trị tương xứng với từng nguyên tố. Vào Kế toán cung ứng Chi tiêu ---> Tính giá thành ---> Dư đầu sản phẩm ---> Ấn F2 nhằm thêm mới

*

Sản phẩm

Là Mã Sản Phẩm có số dư đầu kỳ, model được chọn trong danh mục sản phẩm

Yếu tố

Là mã nhân tố chi phí bao gồm số dư vào đầu kỳ của thành phầm sẽ nhập, mã nhân tố chi phí được lựa chọn trong hạng mục yếu tố bỏ ra phí

Dư đầu

Là giá trị dư đầu của thành phầm tương xứng với yếu tố ngân sách đang chọn.


4.3.Khai báo đồ vật tứ chưa thực hiện đầu kì

Là số lượng cùng quý hiếm đồ bốn chưa áp dụng trên phân xưởng

Vào Kế toán thù chế tạo, giá thành ---> Phân té, tính giá cả ---> Vật bốn không thực hiện thời điểm đầu kỳ ---> Ấn F2 nhằm thêm mới

Giá trị này chỉ nhập một lượt khi bước đầu sử dụng lịch trình, những kỳ tính Ngân sách tiếp theo sau thì giá trị này sẽ tiến hành chương trình auto đưa tự quý giá vào cuối kỳ của kỳ tính Ngân sách chi tiêu trước đó.

*

Yếu tố

Là mã yếu tố ngân sách tất cả đồ dùng tư không sử dụng, mã nguyên tố ngân sách được chọn vào danh mục nguyên tố đưa ra phí

Nhóm định mức

Vật tư không sử dụng là đội định nấc giỏi là đồ gia dụng bốn rõ ràng.

N-Nhóm định mức

V-Vật tư cố gắng thể

Mã định mức

Nếu đội định nấc là N thì mã định mức sẽ được lựa chọn trong Danh mục team định nấc.

Nếu nhóm định mức là V thì mã định mức sẽ được lựa chọn trong Danh mục đồ gia dụng tứ mặt hàng hoá

Sản phẩm

Nếu vật dụng tư chưa sử dụng này chỉ được dùng làm sản xuất một sản phẩm ví dụ thì nên lựa chọn mã sản phẩm, trường hợp vật dụng tứ chưa áp dụng được dùng cho 1 công đoạn chế tạo thì buộc phải chọn công đoạn tiếp tế, nếu không thì nhằm trống. Sản phẩm được lựa chọn vào danh mục sản phẩm

II. QUY TRÌNH NHẬP.. LIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1.Nhập/Xuất nguim đồ dùng liệu


Phiếu nhập kho: Mua nguyên liệu nhập kho

Kế toán đồ gia dụng bốn, sản phẩm & hàng hóa ---> Phiếu nhập cài ----> Ấn F2 nhằm thêm mới

Phiếu xuất NVL:Tất cả các bệnh từ bỏ xuất đồ vật tư hàng hóa, vật liệu từ kho có tương quan trực tiếp đến quá trình chế tạo thì sẽ tiến hành nhập lệ Phiếu xuất vật liệu.

Kế tân oán Sản xuất, giá cả ---> Xuất nguyên liệu ---> Ấn F2 để thêm mới

Mã thành phầm chỉ được chọn Khi Tk tạo nên là Tk theo dõi Chi tiêu. Nếu nhập Mã Sản Phẩm, thì chi phí đó được phân bổ thẳng cho thành phầm vẫn ghi nhận. Nếu để trống mã sản phẩm thì ngân sách kia sẽ tiến hành phân bổ đến tất cả những thành phầm vào kỳ thêm vào.

*

Xuất theo định mức:

Cách 1:Sau khi vẫn khai báo định mức thành phầm nếu như muốn xuất theo định mức ---> Kế tân oán thêm vào giá cả ---> Xuất NVL ---> Xuất theo định mức

Kho xuất

Là kho của vật dụng tứ yêu cầu xuất

Thành phẩm

Mã TPhường sẽ ý muốn sản xuất

Sản phđộ ẩm kế tiếp

Được cần sử dụng Khi phiếu xuất NVL xuất đến nhiều sản phẩm bên trên cùng một phiếu.


*

Cách 2:

Vào Phiếu nhập thành phẩm ---> Ấn F2 để thêm mới nhập kho thành phđộ ẩm dứt.

Chọn chức năng (trên tkhô giòn công cụ) ---> Lập phiếu xuất theo định mức ---> Nhập đọc tin ---> Chấp nhận

*

Lưu ý: lúc xuất NVL theo định nút thì các phương thức phân chia không tồn tại ý nghĩa sâu sắc vị nó luôn bằng cùng với chi phí xuất theo định nấc đang thiết kế.

2.Nhập thành phẩm

Vào Kế toán sản xuất, Ngân sách chi tiêu à Nhập thành phẩm à Ấn F2 nhằm thêm mới

Tất cả các hội chứng từ ghi thừa nhận thành phđộ ẩm kết thúc trong quy trình thêm vào nhập về kho thì sẽ được nhập vào Phiếu nhập thành phẩm


*

3. Nhập lại NVl vào kho

Tất cả nguyên vật liệu quá trường đoản cú phân xưởng thêm vào được nhập lại kho. Kế toán chế tạo Ngân sách ----> Nhập lại nguim đồ gia dụng liệu---->Ấn F2 nhằm thêm mới

*

Sản phẩm

Là mã của thành phầm, công đoạn được tính giảm trừ chi phí vì chưng mã đồ tứ sản phẩm & hàng hóa vẫn nhập lại kho. Mã thành phầm, công đoạn chỉ được chọn Lúc Tk phát sinh là Tk theo dõi và quan sát Ngân sách. Nếu nhập Mã Sản Phẩm, quy trình thì chi phí đó được sút trừ đích danh cho sản phẩm, công đoạn này. Nếu để trống model, quy trình thì ngân sách đó sẽ tiến hành tính bớt trừ tầm thường mang đến tất cả các thành phầm vào kỳ phân phối.

Yếu tố

Nhằm khẳng định nguyên tố ngân sách được giảm trừ. Nếu nhập mã nguyên tố thì ngân sách được giảm trừ chính danh mang đến yếu tố kia. Nếu nhằm trống mã yếu tố thì chi phí kia sẽ tiến hành tính bớt trừ chung bên trên các yếu tố xác minh từ bỏ Tài khoản chi phí này.

4. Vật bốn không áp dụng vào cuối kỳ còn lại phân xưởng

Vào Kế toán sx, túi tiền ----> Phân bổ tính Ngân sách ---->Vật tứ chưa thực hiện cuối kỳ

Chức năng này được cho phép người tiêu dùng nhập con số đồ tứ chưa thực hiện tại phân xưởng sinh hoạt cuối mỗi kỳ tính giá thành.

Để nhập “Vật tứ không sử dụng cuối kỳ” người sử dụng chỉ việc dịch chuyển tới cột “Số lượng chưa sử dụng” cùng nhập số lượng tương xứng với thứ bốn yêu cầu nhập.

*

Nếu ao ước xác minh lại giá trị không thực hiện người sử dụng bấm F10 hoặc hình tượng trên thanh Toolbar. Nếu mong lưu lại rất nhiều giá trị đã nhập người sử dụng bấm F3 hoặc hình tượng ghi trên tkhô nóng Toolbar. Nếu mong muốn lưu giữ đông đảo giá trị đã nhập với thoát ra khỏi tác dụng này thì bấm Ctrl+Enter.

GT chưa SD

=

Tổng quý giá xuất vào kỳ

*

SL không sd

Số lượng xuất

5.Chuyển thành phẩm

Chứng từ bỏ Chuyển thành phẩm được sử dụng để ghi nhận thành phầm xong của công đoạn trước và đưa thành nguyên liệu cho quy trình sau. Chứng trường đoản cú này chỉ dùng khi đơn vị chức năng áp dụng nhiều quy trình cấp dưỡng thông suốt nhau vào công ty.

Vào Kế tân oán chế tạo, giá thành ----> Chuyển thành phẩm ----> Nhấn F2 nhằm thêm mới

Ô Yếu tố luôn luôn là mã nhân tố 001 – Ngân sách chi tiêu NVL chính

*

6.giá cả lương nhân công và chi phí phân phối chung

Nếu liên quan cho tkhô hanh toán thù luôn thì nhập trên phân hệ Kế toán chi phí phương diện, chi phí gửi.

Các ngân sách ghi thừa nhận nợ công thì hạch toán tại Phiếu kế toán.

Để Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu kế toán thù ghi nhận được đích danh sản phẩm (TH phân bổ trực tiếp) thì: Vào Hệ thống à Khai báo tđắm say số hội chứng tự à Phiếu chi à Ấn F3 à Sản phẩm: Có.

III. TÍNH GIÁ THÀNH

1.Tính giá chỉ vốn (để có giá bán mang lại đồ gia dụng bốn, nguyên vật liệu xuất kho)

Tại menu screen chính---> Tính giá vốn

Từ ngày

Là ngày đầu kỳ tính giá vốn

Đến ngày

Là ngày thời điểm cuối kỳ tính giá chỉ vốn

Mã kho

Là mã của kho đề xuất tính giá vốn. Nếu nhập mã kho, lịch trình chỉ tính riêng biệt giá vốn trên kho lưu trữ kia. Nếu nhằm trống mã kho, giá bán vốn sẽ tiến hành tính trên toàn bộ những kho

Mã thiết bị tư

Là mã của đồ dùng tứ, hàng hóa phải tính giá vốn. Nếu nhập mã đồ tứ, sản phẩm & hàng hóa, chương trình chỉ tính riêng giá vốn mang lại vật tư, hàng hóa kia. Nếu nhằm trống, giá bán vốn sẽ tiến hành tính mang lại toàn bộ các đồ gia dụng bốn, hàng hóa vào kho.

2.Tính khấu hao

Khi fan dùng để ứng dụng tự động tính khấu khao thì buộc phải Đăng ký kết TS, Công nắm, chi phí tại phân hệ Kế toán thù TS, Công cố, giá cả.

Tại màn hình hiển thị thiết yếu chọn Tính khấu hao.

Chọn mon tính khấu hao --->Tính khấu hao ---> Lưu ---> Lập hội chứng từ bỏ phân bổ.

3. Knhì báo sản phầm dnghỉ ngơi dang cuối kỳ

Kế tân oán tiếp tế, Chi tiêu --->Tính Ngân sách ---> Sản phầm dsinh sống dang cuối kỳ ---> Ấn F2 để thêm bắt đầu.

*

Sản phẩm: Là model có số lượng dở dang cuối kỳ

Số lượng: Là con số tương ứng với sản phẩm đã thực hiện

Lưu ý: Nếu chọn cách thức “xác minh quý hiếm thành phầm dsinh sống dang” là phương thức thành phầm kết thúc tương tự. Thì cần nhập Phần Trăm ngừng của thành phầm dsống dang

4.Tập hòa hợp chi phí và phân bổ, Tính giá thành

Kế tân oán phân phối, Chi phí ---->Phân ngã với tính giá bán thành

4.1.Phân xẻ đưa ra phí


*

Chọn thời gian tính giá cả.

Chọn Phương pháo khẳng định sản phẩm dsinh sống danh

Chọn TK nhằm tính túi tiền (Tập hợp CP, TT200 – TK 154, QĐ 48 bao gồm chia tiểu khoản – TK 1548)

Các phương pháp phân bổ bỏ ra phí:

4.1.1.Phân bổ chung

Phân té tầm thường là phân chia chi phí mang lại rất nhiều quy trình cung ứng cùng với gần như chi phí tạo nên nhưng mà chưa khẳng định được công đoạn cung cấp hoặc được khái niệm với cùng một công đoạn thông thường hóng phân chia. Phân bửa bình thường chỉ sử dụng khi đơn vị có nhiều công đoạn cung cấp và gồm có chi phí chưa khẳng định được quy trình cấp dưỡng rõ ràng.

Lưu ý: Cần phải knhì báo cây bút toán thù Phân xẻ thông thường đến từng kỳ tính giá cả, bao gồm nghĩa cùng một nguyên tố ngân sách cần được tạo nên những cây bút toán thù phân chia mang lại từng kỳ tính Ngân sách chi tiêu.

*

Yếu tố

Là mã yếu tố ngân sách nên phân bổ

Công đoạn

Là mã công đoạn phổ biến chờ phân bổ, rất có thể quăng quật trống còn nếu như không quan niệm quy trình hóng phân bổ

Công đoạn…

Là mã công đoạn được phân bổ ngân sách, mã công đoạn được chọn vào hạng mục sản phẩm, công trình xây dựng. Sau khi sẽ chọn được công đoạn thì thương hiệu quy trình sẽ tiến hành hiển thị vào cột tên công đoạn tương ứng.

Hệ số

Là hệ số phân bổ chi phí mang lại quy trình tương ứng vẫn chọn. Hệ số này vì người dùng nhập

Giá trị phân bổ

Giá trị này sẽ được chương trình từ xác định, người tiêu dùng ko đề nghị xác định. Nhưng sau khi phân bổ người sử dụng rất có thể sửa cho cân xứng với thử khám phá.

Sau Khi đã xác minh được tất cả các quy trình với hệ số tương ứng, người dùng nhấp chuột nút “Xác định giá trị”. Chương trình đang khẳng định tổng giá trị gây ra của nhân tố sẽ phân bổ với ghi nhận vào ô “Tổng quý hiếm phạt sinh”. Tiếp kia, người sử dụng nhấp chuột nút ít “Phân bổ”, công tác vẫn phụ thuộc thông số của từng công đoạn và phân bổ “Tổng giá trị phân phát sinh” mang đến từng công đoạn.

Sau khi lịch trình sẽ phân chia cực hiếm mang đến từng quy trình, nếu người tiêu dùng hy vọng sửa thì buộc phải bảo đảm an toàn “Tổng quý giá phân bổ” nên bởi cùng với “Tổng cực hiếm vạc sinh”. Sau Lúc phân chia kết thúc, người sử dụng bnóng Ctrl+Enter để ghi dìm thông báo.

4.1.2.Phân té trực tiếp


Yếu tố

Là mã nhân tố ngân sách cần phân bổ

Công đoạn

Nếu có nhiều quy trình phân phối thì người tiêu dùng nên xác định cây viết tân oán phân bổ mang lại từng công đoạn. Nếu không tồn tại công đoạn thì để trống.

Cách mang dữ liệu

Có 2 giải pháp mang ngân sách gây ra để phân bổ:

0-Nếu chi phí gây ra của nguyên tố chi phí này được xác định mang lại công đoạn đã phân chia từ bỏ chức năng “Phân bửa chung”.

1-Nếu ngân sách gây ra của nhân tố ngân sách này được xác định rõ ngân sách mang đến sản phẩm nào từ lúc tạo ra chứng từ bỏ ngân sách.

Lưu ý: Phân té trực tiếp thì quý hiếm này luôn là 1

4.1.3.Phân xẻ hệ số


Chụ ý:

- Tính Chi phí theo quy trình tức là triển khai quá trình tính giá cả một công đoạn những lần (thông qua số công đoạn), cần có dấu hiệu để phân minh quy trình Lúc phân chia và tính Ngân sách, cùng với remonster.vn là mã quy trình.

- Trường phù hợp công ty có rất nhiều công đoạn, trường hợp Phần Trăm phân chia giữa các CĐ xem như là tương tự nhau thì chỉ việc chế tác 1 cây viết toán thù phẩn ngã trong các cách thức và triển khai tính giá cả.

Xem thêm: Cách Tính Tổng Hàng Ngang Trong Excel, Bạn Đã Biết Chưa? Cách Tính Tổng Hàng Ngang Trong Excel

- Trường thích hợp ko coi tỷ lệ thân các CĐ tương tự nhau, tại từng phương thức phân bổ phải tạo riêng rẽ từng cây bút toán thù mang đến từng CĐ. VD: Doanh nghiệp có 2 CĐ nối liền nhau, trên pmùi hương phân bổ thẳng, sinh sản 2 cây bút tân oán phân chia CDD1 cùng CDD2. Thực hiện tại phân bổ những ngân sách với tính giá cả CDD1 trước, tiếp đến bắt đầu tập hợp cùng tính Ngân sách chi tiêu CD2 vị 2 CD tiếp nối nhau.