Nối Dữ Liệu Nhiều Ô Trong Excel

2 Hàm CONCATENATE:3 Những điều cần nhớ khi sử dụng CONCATENATE trong Excel5 Làm thế nào để nối một mảng ô trong Excel:

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học các cách khác nhau để nối các chuỗi, các ô, các mảng, các cột và các hàng trong Excel bằng cách sử dụng hàm CONCATENATE và toán tử “&” .

Đang xem: Nối chuỗi nhiều ô trong excel

Trong bảng tính Excel của bạn, dữ liệu không phải lúc nào cũng được cấu trúc theo nhu cầu của bạn. Thường thì bạn có thể muốn chia nội dung của một ô thành nhiều ô, hoặc làm ngược lại – kết hợp dữ liệu từ hai cột trở lên vào một cột đơn. Ví dụ phổ biến về việc phải ghép nối trong Excel là nhập tên và địa chỉ, kết hợp văn bản với giá trị được định hướng bằng công thức, hiển thị ngày và giờ với định dạng mong muốn, để đặt tên,..

“Concatenate” trong Excel là gì?

Về bản chất, có hai cách để kết hợp dữ liệu trong bảng tính Excel:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong các khóa học của Học Excel Online. Chúc bạn học tốt