NHẬN VỐN GÓP LIÊN DOANH BẰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Định khoản
1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217

Có TK 711 Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222 Vốn góp liên doanh

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217 

2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên góp vốn để định giá lại TSCĐ mang đi góp vốnSau định giá được TSCĐ mang đi góp vốn, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐSau khi giao TSCĐ cho bên nhận góp vốn, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐCăn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng liên doanh… kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán

3. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Ghi giảm TSCĐ
Vào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm:Chọn lý do ghi giảm là Góp vốn công ty liên kết.Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK222.

Bạn đang xem: Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định

*

Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết.

Xem thêm: Công Ty Tài Chính Quốc Tế Ifc ), Ifc Hỗ Trợ Thúc Đẩy Tài Trợ Khí Hậu Tại Việt Nam

*

Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết (nếu có)
Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

*