Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 1993

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật đất đai 1993


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)


Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai 1993 "


Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :


*
Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204 văn bản


LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực


1

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNHQUYĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAICăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường,Chính phủ ban hành Nghị định quy


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

01/2017/ND-CP,Nghị định 01 2017,Chính phủ,Luật đất đai,Thi hành Luật Đất đai,Pháp luật đất đai ,Vi phạm pháp luật đất đai,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/NĐ-CP


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

91/2017/ND-CP,Nghị định 91 2017,Chính phủ,Luật thi đua khen thưởng,Nghị định hướng dẫn Luật ,Tổ chức thi đua,Tổ chức phong trào thi đua,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

6 năm 2008;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchi tiết một số điều của Luật Dầu khí như sau:Chương INHỮNG QUY ĐỊNHCHUNGĐiều 1. Phạm viđiều chỉnhNghị định này quy định chi tiết một sốđiều của Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Nghị định 74-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

74-CP,Nghị định 74-CP 1993,Chính phủ,Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1993


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


6

Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQUYĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮTCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6năm 2005;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải,Chính phủ ban hành Nghị định


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


7

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Quốchội và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.Điều 5. Kinh phí chocông tác quản lý nhà nước về đất đai1. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạtđộng quản lý nhà nước về đất đai và đầu tư cho hoạt động sự nghiệp địa chính(bao gồm khảo sát, đo đạc, lập các loại bản đồ về đất đai; đánh giá phân hạng đất


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


8

Nghị định 79-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Xuất bản

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

79-CP,Nghị định 79-CP 1993,Chính phủ,Luật Xuất bản,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1993


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


9

Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghịquyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đấtnông nghiệp như sau:“Điều 5. Hạng đất tính thuếKéo dài thời hạnthực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12năm 2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


10

Nghị định 126/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 49/2013/QH13 về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2013/QH13 NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦAQUỐC HỘI VỀ KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦYSẢN, ĐẤT LÀM MUỐI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂNCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng11 năm 2003;Căn cứ Nghị quyết số 49/2013/QH13


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


11

Nghị định 55-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

55-CP,Nghị định 55-CP 1993,Chính phủ,Luật thuế doanh thu sửa đổi,Luật Thuế Doanh thu,Luật sửa đổi bổ sung,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


12

Nghị định 57-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật thuế lợi tức và Luật thuế lợi tức sửa đổi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

57-CP,Nghị định 57-CP 1993,Chính phủ,Luật thuế lợi tức sửa đổi,Luật Thuế Lợi tức,Luật sửa đổi bổ sung,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57-CP Hà Nội, ngày 28 tháng


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


13

Nghị định 73-CP năm 1993 Hướng dẫn việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

8.-Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 1993.Những quy định về phân hạng đấttính thuế trước đây đều bãi bỏ.Bộ trưởng Bộ Tàichính có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc thi hành Nghị định này.Điều 9.-Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch uỷ ban nhân dân


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


14

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

115/2015/ND-CP,Nghị định 115 2015,Chính phủ,Luật Bảo hiểm xã hội 2014,Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội ,Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


15

Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

21/2017/ND-CP,Nghị định 21 2017,Chính phủ,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Hướng dẫn thi hành,Đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


16

Nghị định 18-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

18-CP,Nghị định 18-CP 1993,Chính phủ,Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1993


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


17

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghịquyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểmcho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Điều31, Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


18

Nghị định 69-CP năm 1993 quy định thủ tục thi hành án dân sự

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69-CP NGÀY18-10-1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 21 tháng 4 năm 1993;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,NGHỊ ĐỊNH:Chương 1:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1.


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


19

Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đaiNghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 17/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪNTHI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAINGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNGTY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


20

Nghị định 93-CP năm 1993 hướng dẫn Pháp lệnh Thú y

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

CỦACHÍNH PHỦ SỐ 93-CP NGÀY 27-11-1993 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH THÚ Y. CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 15 tháng 2 năm 1993;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,NGHỊ ĐỊNH: Điều 1 -Ban hành kèm theo Nghị định này:-


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Trang sau

Chú thích


Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.

Xem thêm: 2 Cách Tải Clip Youtube Về Điện Thoại Cực Đơn Giản Cho Bạn (2021)

Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhậpXin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.remonster.vn Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

Thưa Quý khách,

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ,chắc chắnchúng talại thắng.

Là sản phẩm online,nên250 nhân sự chúng tôivừa làm việc tại trụ sở, vừa làmviệctừ xaqua Internetngay từ đầu tháng 5/2021.

Sứ mệnhcủaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬTlà:

sử dụng công nghệcaođể tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

và kết nối cộng đồngDân Luật Việt Nam,

nhằm:

Giúp công chúng“…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng mộtxã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Chúng tôicam kếtdịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.


Đừng để Rủi Ro Pháp Lý theo sau Covid

Thưa Quý Khách,

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại trụ sở từ 01/10.

Là sản phẩm online, thời gian qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm “3 tại chỗ” ở trụ sở.

Dù có thế mạnh làm online, nhưng 10% tại trụ sở 90% tại nhà không phải là mô hình phục vụ tốt nhất.

Từ 01/10, TP. HCM làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm tại trụ sở.

Giúp khách hàng Loại Rủi Ro Pháp Lý và Nắm Cơ Hội Làm Giàu từ chính sách pháp luật mới, là một phần sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

“… loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”

******


Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.remonster.vn
Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google
*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ
*
Khai thác hơn 103.000 văn bản Pháp Luật
*
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
*
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
*
Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất
*
*

TRA CỨU NHANH


HỖ TRỢ NHANH

*

remonster.vn

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
*
*
*
IP: 216.137.185.178
Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:


Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng.

Mật khẩu cũ:


Mật khẩu mới:


Nhập lại:
Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đăng ký thành viên.

E-mail:


Góp Ý Cho Văn bản Pháp Luật

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:


Nếu quý khách có yêu cầu Văn Bản hay Tiêu Chuẩn Việt Nam, vui lòng nhập vào bên dưới để Thư Viện Pháp Luật hỗ trợ bạn