Mẫu hợp đồng khoán việc 2018

*

...nhiều loại rủi ro pháp lý, nỗ lực cơ hội làm cho nhiều...


Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng khoán việc 2018

*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP. LUẬT

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Wifi Trên Điện Thoại Iphone, Android, Máy Tính

*

*
Mẫu thích hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----***----- 

HỢPhường ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)

  

..., ngày .. tháng .. năm .... 

Ông/bà                        : ..........................................................................................

Sinch ngày                   : ...........................................................................................Địa chỉ                        : ..........................................................................................CMND số                   :  ...........................................................                      Nơi cấp                       : ........................................................................................... Hai bên đồng ý ký kết kết cùng thực hiện Hợp đồng khoán việc với những pháp luật sau đây:Điều 1. Nội dung công việc…………………… ...........................................................................……………... ……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

2. Tiến độ triển khai công việc ...................................................................................................................………… …………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 3. Thù lao với tiến trình thanh khô toán thù thù lao3.1. Bên A đã trả thù lao mang đến Bên B nhằm tiến hành các công việc nêu trên Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là:................. VNĐ. (Bằng chữ:.....................................);3.2. Sau khi Bên A chuyển mang đến Bên B những tài liệu, bệnh tự cần thiết để Bên B tiến hành các bước thì Bên A đang trợ thời ứng đến Bên B số chi phí là:................... VNĐ;3.3. Tiền thù lao còn sót lại Bên A sẽ tkhô nóng tân oán mang đến Bên B sau thời điểm kết thúc quá trình theo thích hợp đồng.3.4. Hình Thức tkhô giòn toán: ..........................................................Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của Bên A4.1. Nghiên cứu vớt kỹ những chứng tự - sổ sách kế tân oán đến Bên B cung cấp để ra quyết định thuộc tham gia thực hiện;4.3. Giao sách vở bao gồm tương quan mang lại quyền sử dụng khu đất mang lại bên B mang lại để làm thủ tục ĐK quyền áp dụng đất;4.4. Các quyền cùng nghĩa vụ khác theo khí cụ của đúng theo đồng này với của luật pháp.Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B5.1. Yêu cầu mặt chuyển nhượng quyền áp dụng khu đất giao cho mình giấy tờ bao gồm liên quan mang đến quyền áp dụng đất;5.2.Yêu cầu bên ủy quyền quyền áp dụng đất giao khu đất đầy đủ diện tích S, đúng hạng đất, một số loại đất, vị trí, số hiệu với triệu chứng khu đất như đang thoả thuận;5.3. Được cấp thủ tục ghi nhận quyền áp dụng đất so với đất được đưa nhượng;5.4. Trả đầy đủ tiền, đúng thời hạn với đúng cách làm vẫn văn bản thoả thuận mang đến bên ủy quyền quyền sử dụng đất;5.5. Đăng ký quyền thực hiện khu đất theo qui định của điều khoản về đất đai;5.6. Bảo đảm quyền của fan lắp thêm ba so với đất chuyển nhượng;5.7. Các quyền và nhiệm vụ khác theo cách thức của Hợp đồng này với hiện tượng của điều khoản.Điều 6. Điều khoản chung6.1. Hai bên khẳng định thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của phù hợp đồng này;6.2. Mọi ttrẻ ranh chấp tạo ra trong quy trình thực hiện hợp đồng sẽ tiến hành xử lý trước tiên trải qua hiệp thương. Trường đúng theo ko điều đình được thì tnhãi ranh chấp đã vày Tòa án có thđộ ẩm quyền giải quyết ;6.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực kể từ ngày ký và được triển khai ngay sau thời điểm Bên B nhận được chi phí lâm thời ứng lần đầu ;6.4. Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 phiên bản bởi Tiếng Việt bao gồm hiệu lực thực thi pháp luật giống hệt vì chưng mỗi bên giữ  bản.