MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHO

Biên bản kiểm kê trang bị bốn, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa được lập theo mẫu số 05 – VT vào vào cuối kỳ hoặc Khi có lần kiểm kê.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm kê kho

Bài viết tiếp sau đây, đội ngũ giáo viên trên lớp học tập kế toán thực tế trên Kế tân oán Lê Ánh đã chia sẻ với các bạn Biên phiên bản kiểm kê thiết bị tứ, điều khoản, sản phẩm, hàng hóa theo mẫu số 05 – VT theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC.

1. Mục đích lập biên bạn dạng kiểm kê thiết bị tư, quy định, sản phẩm, sản phẩm hóa

Biên phiên bản kiểm kê đồ vật tư, nguyên tắc, thành phầm, hàng hóa nhằm mục tiêu xác minh con số, chất lượng với cực hiếm vật dụng tư, cách thức, thành phầm, sản phẩm & hàng hóa tất cả nghỉ ngơi kho tại thời điểm kiểm kê có tác dụng căn cứ xác minh trách nhiệm vào bài toán bảo vệ, cách xử lý đồ gia dụng tư, biện pháp, thành phầm, hàng hóa vượt, thiếu thốn với ghi sổ kế toán.

2. Tải về: Mẫu số 05 – VT Biên bản kiểm kê trang bị bốn, luật pháp, thành phầm, hàng hóa

*

3. Biên bạn dạng kiểm kê đồ bốn, biện pháp, sản phẩm, sản phẩm hóa

Đơn vị: Kế toán thù Việt

Mẫu số 05 - VT

Sở phận: Vật tư

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

 

Thời điểm kiểm kê :.............. giờ............... ngày............ .mon................ năm................

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà:......................... dịch vụ.......................... Đại diện.................................. Trưởng ban

- Ông/Bà:....................... công tác.......................... Đại diện................................... Uỷ viên

 - Ông/Bà:...................... phục vụ.......................... Đại diện.................................. Uỷ viên

 

Đã kiểm kê kho bao gồm sản phẩm dưới đây:

STT

Tên , thương hiệu, quy giải pháp đồ tứ, dụng cụ…

Mã số

Đơn vị tính

Đơn giá

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Phđộ ẩm chất

Thừa

Thiếu

Còn giỏi 100%

Kém phđộ ẩm chất

Mất phẩm chất

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Giám đốc

Kế toán thù trưởng

Thủ kho

Trưởng ban kiểm kê

(Ý con kiến giải quyết và xử lý số chênh lệch)

(Ký, họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

 

 

 

4. Pmùi hương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Biên phiên bản kiểm kê đồ gia dụng tư, nguyên lý, sản phẩm, hàng hóa ghi rõ thương hiệu đơn vị (hoặc đóng góp vệt đơn vị), phần tử thực hiện. Biên bản kiểm kê đồ dùng tứ, chế độ, sản phẩm, hàng hóa phải ghi rõ tiếng, ngày, mon, năm triển khai kiểm kê. Ban kiểm kê có Trưởng ban và các ủy viên.

Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bạn dạng riêng biệt.

Xem thêm: Cách Cứu Cây Mai Bị Úng Nước, Cách Cứu Và Chăm Sóc Cây Mai Vàng Bị Úng Nước

Cột A, B, C, D: Ghi số vật dụng từ bỏ, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị chức năng tính của từng nhiều loại vật tư, cơ chế, thành phầm, hàng hóa được kiểm kê tại kho.

Cột 1: Ghi đối kháng giá chỉ của từng máy đồ bốn, điều khoản, thành phầm, sản phẩm & hàng hóa (phụ thuộc vào khí cụ của đơn vị nhằm ghi 1-1 giá bán cho phù hợp).

Cột 2, 3: Ghi con số, số tài chánh từng sản phẩm thiết bị tứ, cách thức, thành phầm, sản phẩm & hàng hóa theo sổ kế tân oán.

Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tài chính từng trang bị đồ gia dụng tư, giải pháp, sản phẩm, hàng hóa theo tác dụng kiểm kê.

Nếu thừa so với sổ kế toán thù (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, ví như thiếu ghi vào cột 8, 9.

Số lượng đồ dùng bốn, phương pháp, sản phẩm, hàng hóa thực tiễn kiểm kê sẽ được phân các loại theo phđộ ẩm chất:- Tốt 100% ghi vào cột 10.- Kém nhẹm phđộ ẩm hóa học ghi vào cột 11.- Mất phẩm chất ghi vào cột 12.

Nếu có chênh lệch bắt buộc trình chủ tịch doanh nghiệp lớn ghi rõ ý kiến giải quyết và xử lý số chênh lệch này.Biên phiên bản được lập thành 2 bản:- 1 bản chống kế toán thù giữ.- 1 phiên bản chủ kho lưu.Sau Lúc lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê cùng thủ kho, kế toán trưởng thuộc cam kết vào biên bạn dạng (ghi rõ bọn họ tên).

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo những khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thực hành thực tế với làm hình thức dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được huấn luyện và giảng dạy cùng thực hiện bởi 100% những kế toán trưởng từ 13 năm cho 20 năm khiếp nghiệm)