Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel – Bài viết dưới đây, gợi ý mang lại chúng ta kế toán thù phương pháp chuyển đổi số thành chữ vào Excel một bí quyết đơn giản và dễ ợt.

Bạn đang xem: Lập công thức số tiền bằng chữ trong excel

quý khách đã xem: Viết số chi phí bằng chữ vào excel


*

(Hình ảnh: Cách biến đổi số thành chữ trong Excel)

** Chuyển thay đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bởi vnTools:

– Các bạn Download Tools thay đổi số thành chữ.

– quý khách hàng phải thêm vnTools vào Excel. Trên thanh pháp luật, chúng ta chọn File => Option.


*

*

– Tiếp theo, các bạn chọn Brown rồi tìm về thỏng mục vẫn mua đặt vnTools (thường thì sẽ vào ổ C/Program File, lựa chọn file Ufunctions nhằm thêm vnTools vào Excel.


*

– Sau lúc đã thêm được vnTools, các bạn lựa chọn tab vnTools nhằm làm việc đổi số thành chữ. vnTools mở ra ở dạng tkhô giòn luật, có hộp thoại thao tác giống như như các hàm của Excel – trong số đó bạn có thể lựa chọn ô chứa chuỗi tác dụng, ô chứa số yêu cầu biến hóa,…

– Crúc ý: Trường hợp bạn muốn thay đổi số thành chữ theo giờ anh, các bạn triển khai tương tự như như đổi khác thành chữ theo Tiếng Việt mà lại cầm bởi vì chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).


*

– Bạn clichồng vào V Đổi số thành chữ (VN) nhằm tùy chỉnh cấu hình bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ giờ đồng hồ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ giờ anh

– Cấu trúc hàm thực hiện đổi:

=VND(số đề nghị đổi, true): thay đổi số thành chữ có hiện tại từ “đồng” phía ở đầu cuối.

=VND(số yêu cầu đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số bắt buộc đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ anh có tự “Dollar”.

=USD(số cần đổi): đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh.

** Chuyển thay đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Quý Khách đã xem: Cách biến đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ văn bản hàm vào.

Xem thêm: Học Cách Nấu Chè Vừng Đen Với Bột Sắn Dây Cho Bà Bầu Dinh Dưỡng

– Sau khi gõ xong xuôi chọn Cthua trận And Return bảng tính. Trong bảng tính ta hoàn toàn có thể cần sử dụng hàm nàgiống như những hàm không giống của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR vào đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File có Macro vừa viết thành File *.XLA vào thư mục nói trên) nếu muốn toàn bộ đa số File trong Excel đông đảo thực hiện được hàm này.

** Dưới đấy là ngôn từ hàm đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dlặng Tam As String Dlặng xx As Integer Dim hgtram As Integer Dlặng hgchuc As Integer Dyên ổn hgdonvi As Integer Dyên ổn Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “nhì ” Chu(3) = “cha ” Chu(4) = “tứ ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso Mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx Mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” End If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” End If If (hgchuc = 0) And (hgdonvi > 0) And (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” End If End If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) And (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) And (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) End If End If End If Doi3so = Tam End Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dyên ổn XXX As String Dlặng KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “nlẩn thẩn ” Do While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 To 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) End If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” End Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) End Function “

– Chụ ý: Phải gõ những chữ tiếng Việt có dấu lại dù khi gõ trong Visual Editor thì nó ko hiện chữ Việt. Để Chắn chắn nạp năng lượng thì bạn chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() giỏi =DSTC() rồi Enter

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng phương pháp thực hiện ứng dụng AccHelper:

– Tải phần mềm thay đổi số thành chữ AccHelper về trang bị. 

– Sau lúc mua về, các bạn giải nén ra bằng cách: Bấm loài chuột cần vào File vừa cài đặt về -> Chọn Extract Here


+ Hộp thoại Add-ins xuất hiện => Chọn Browse… => Chọn đường truyền tới phần mềm nhưng mà về máy vi tính của người tiêu dùng => Chọn File gồm tên AccHelperEx


– Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở File Excel bất kỳ, kế tiếp chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go