Kiểm định chi bình phương trong excel

Excel cho remonster.vn 365 Excel mang đến remonster.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Trả về kiểm định tính độc lập. CHITEST trả về quý giá tự phân bố (χ2) Khi bình phương mang lại thống kê cùng bậc thoải mái phù hợp. Bạn có thể cần sử dụng kiểm định χ2 để xác minh kết quả được đưa tngày tiết giành được phân tách xác thực hay là không.

Bạn đang xem: Kiểm định chi bình phương trong excel


Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm new với độ đúng mực cao hơn nữa cùng mang tên điện thoại tư vấn phản ánh rõ hơn chức năng của bọn chúng. Mặc cho dù hàm này vẫn sẵn dùng làm đảm bảo tính tương thích ngược, chúng ta nên cẩn thận sử dụng các hàm bắt đầu tự bây giờ trsinh hoạt đi, vì chưng hàm này hoàn toàn có thể vẫn không còn sẵn sử dụng nữa sống các phiên bạn dạng tương lai của Excel.


Để hiểu biết thêm biết tin về hàm mới, hãy coi hàm CHISQ.TEST.

Cú pháp

CHITEST(actual_range,expected_range)

Cú pháp hàm CHITEST tất cả các đối số sau đây:

Actual_range Bắt buộc. Phạm vi tài liệu đựng những quan tiền cạnh bên để kiểm test so với những quý giá dự kiến.

Expected_range Bắt buộc. Phạm vi dữ liệu đựng xác suất của phép nhân tổng mặt hàng với tổng cột cùng với tổng cộng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thu Nhỏ Màn Hình Liên Minh Huyền Thoại, Lol, Cách Thu Nhỏ Màn Hình Liên Minh

Chú thích

Nếu actual_range cùng expected_range có số điểm tài liệu không giống nhau, CHITEST trả về quý hiếm lỗi #N/A.

Kiểm test χ2 tính tân oán số liệu thống kê lại χ2 trước tiên bằng cách dùng công thức:

*

vào đó:

Aij = gia tốc thực tiễn trong sản phẩm thứ i, cột thứ j

Eij = tần suất dự loài kiến vào sản phẩm thứ i, cột thứ j

r = số hàng

c = số cột

Giá trị dưới của χ2 là chỉ báo của tính hòa bình. Nlỗi rất có thể thấy trường đoản cú cách làm, χ2 luôn luôn dương hoặc bằng 0 và bằng 0 chỉ Lúc Aij = Eij mang đến hầu như i,j.

CHITEST trả về Xác Suất nhưng quý hiếm của số liệu thống kê lại χ2 tối thiểu cao bằng giá trị được tính bởi cách làm làm việc trên rất có thể đang tình cờ xảy ra lúc mang định tính tự do. lúc tính toán tỷ lệ này, CHITEST dùng phân bố χ2 với số bậc tự do tương thích, df. Nếu r > 1 và c > 1thì df = (r - 1)(c - 1). Nếu r = 1 và c > 1 thì df = c - 1 hoặc nếu r > 1 với c = 1 thì df = r - 1. Không chất nhận được r = c= 1 với trả về #N/A.

Dùng CHITEST tương thích nhất lúc các Eij không thật nhỏ dại. Một số nhà những thống kê khuyến cáo rằng từng Eij yêu cầu lớn hơn hoặc bằng 5.

Ví dụ

Sao chnghiền dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây với ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị hiệu quả, hãy lựa chọn bọn chúng, nhận F2 và tiếp đến dìm Enter. Nếu bắt buộc, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để thấy toàn bộ tài liệu.