Hiện giờ, quá trình làm báo cáo tài chính theo thông tứ 133 với thông bốn 200 sẽ trsinh hoạt bắt buộc đơn giản và dễ dàng rộng bao giờ không còn. Nhờ các cơ chế kiểm tra tài liệu với lập báo cáo tài chủ yếu của phần mềm kế toán, kế tân oán thậm chí còn chỉ mất chưa đến 1 giờ để chấm dứt bộ report tài chủ yếu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo thông tư 200

Tuy nhiên, để sở hữu một bộ report tài chủ yếu “không tỳ vết”, kế toán thù cũng yêu cầu thứ mang đến đầy đủ kiến thức cơ phiên bản để đầy niềm tin Khi nộp cỗ report tài bao gồm mang lại Doanh nghiệp. Hãy thuộc tò mò phương pháp làm và kiểm soát cỗ báo cáo tài chủ yếu theo thông tư 200 trong nội dung bài viết này nhé.


*

Sở báo cáo tài chủ yếu theo Thông tư 200 có phần đông gì?

Sở report tài chủ yếu theo Thông tứ 200 có những báo cáo:

Bảng phẳng phiu kế toán (Mẫu số B01- DN)Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02- DN)Báo cáo giữ chuyển khoản tệ (Mẫu số B03-DN)Bản tmáu minh report tài chính (Mẫu số B09-DN)

Theo Thông bốn 200, những report này được lập dựa theo các sổ kế toán thù tổng hợp, sổ kế toán cụ thể của tài khoản trong thời hạn tài bao gồm.

Với các báo cáo tài bao gồm được lập bởi Phần mềm kế toán 1A, kế tân oán trọn vẹn hoàn toàn có thể dựa vào theo Bảng phẳng phiu số gây ra để đánh giá kết quả báo cáo tài bao gồm sẽ lập. (Nếu bạn chưa biết giải pháp lập báo cáo tài bao gồm trên phần mềm kế tân oán 1A, hãy tham khảo bài viết này).

Số liệu lên Báo cáo tài chủ yếu được tínhnlỗi sau:

Bảng bằng vận kế toán: Số dư Nợ/Có thời điểm cuối kỳ của những tài khoản đầu 1, 2, 3 với 4. Cụ thể, trừ những trường thích hợp thông tin tài khoản kiểm soát và điều chỉnh (229, 214, 352), phần Tài sản bao hàm Số dư Nợ cuối kỳ, phần Nguồn vốn bao hàm những Số dư Có cuối kỳ.Báo cáo công dụng Hoạt đụng tởm doanh: Đối ứng phát sinh thân những tài khoản đầu 5,6,7,8 cùng với Tài khoản 911.Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (trực tiếp): Đối ứng gây ra vào kỳ của hai tài khoàn 111 cùng 112.

Cách lập với khám nghiệm Bảng cân đối kế tân oán (Mẫu số B01- DN)

A. Cách lập Bảng cân đối kế toán theo Thông bốn 200

Do đặc điểm của Bảng phẳng phiu kế toán thù theo Thông bốn 200là mẫu mã report trình bày theo mô hình ngắn hạn cùng dài hạn nên:

Trước Khi lập báo cáokế toán thù rất cần phải phân một số loại cụ thể NGẮN & DÀI HẠN so với chi tiết của các thông tin tài khoản tài sản với nợ công.Yếu tố ngắn thêm với lâu năm được giới hạn vào 12 tháng hoặctrong một chu kỳ chế tạo, marketing thường thì trên thời khắc report. (Nđính thêm hạn 12 tháng)khi phân loạiNthêm hạn và Dài hạn, bắt buộc ghi nhớ:Với những thông tin tài khoản vay, chi tiêu, ..: xét theo kỳ hạn còn lạicho ngày đáo hạn.Với những khoản công nợ buộc phải thu: xét theokỳ hạn thu hồi còn sót lại hoặc thời hạn nhận thấy gia sản, hình thức dịch vụ cùng với những khoản trả trước cho người phân phối.Với những khoản công nợ đề xuất trả: xét theothời hạn thanh khô toán thù hoặc thời hạn cung ứng tài sản, dịch vụ với các khoản người tiêu dùng trả trước.Với các khoản hàng hóa tồn kho: xét theo thời gian luân chuyển.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày... tháng ... năm ...(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng trả định chuyển động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
TÀI SẢN NGẮN HẠN100
I. Tiền và những khoản tương đương tiền110111 + 112
Tiền111Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 113
Các khoản tương tự tiền112Nợ cuối kỳ (NCK) của TK 1281 (các khoản bao gồm kỳ hạn nơi bắt đầu không quá 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền)
II. Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm ngắn thêm hạn120121 + 122 + 123
1. Chứng khoángớm doanh121NCK của TK 121
2. Dự chống giảm giá bệnh khoán thù khiếp doanh(*)122Có vào cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm)
3. Đầu tư sở hữu mang lại ngày đáo hạn ngắn hạn123NCK của TK 1281,1282, 1288 (trừ các khoản vẫn liệt kê vào Mã số 110)
III. Các khoản đề xuất thu ngắn hạn130131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng131NCK của TK 131 (Các khoản gồm kỳ hạn thu hồi bên dưới 12 tháng)
2. Trả trước cho người chào bán nlắp hạn132NCK của TK 331 (Các khoản trả trước bên dưới 12 tháng)
3. Phải thu nội bộ nthêm hạn133NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản tất cả kỳ hạn thu hồi bên dưới 12 tháng)
4.Phải thu theo giai đoạn planer thích hợp đồng xây dựng134NCK của TK 337
5.Phải bỏ túi cho vay nđính thêm hạn135NCK của TK 1283
6. Phải thu ngắn hạn khác136NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản gồm kỳ hạn tịch thu dưới 12 tháng)
7. Dự phòng cần thu thời gian ngắn cạnh tranh đòi (*)137CCK của TK 2293 (ghi số âm)
8. Tài sản thiếu ngóng xử lý139NCK của TK 1381
IV. Hàng tồn kho140141 + 142
1. Hàng tồn kho141

NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158

Không bao gồm:

Khoản chi phí cấp dưỡng, marketing dlàm việc dang thừa thừa một chu kỳ luân hồi kinh doanh thường thì.Khoản thứ, vật bốn, phú tùng sửa chữa thay thế bên trên 12 mon.
2. Dự phòng bớt đưa sản phẩm tồn kho (*)149CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Tài sản ngắn hạn khác150151 + 152 + 153 + 154 + 155
1. giá thành trả trước ngắn thêm hạn151NCK của TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ152NCK của TK 133
3. Thuế với các khoản phải thu Nhà nước153NCK của TK 333 (Dựa trên Sổ kế toán chi tiết TK 333)
4. trao đổi giao thương lại trái khoán Chính phủ154NCK của TK 171
5. Tài sản ngắn hạn khác155NCK của TK 2288
B - TÀI SẢN DÀI HẠN200210 + 2đôi mươi + 230 + 240 + 250 + 260
I.Các khoản đề nghị thu nhiều năm hạn210211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219
1. Phải thu dài hạn của khách hàng211NCK của TK 131(Các khoản có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)
2. Trả trước cho người chào bán dài hạn212NCK của TK 331
3. Vốn marketing sống đơn vị chức năng trực thuộc213NCK của TK 1361
4. Phải thu nội bộ lâu năm hạn214NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng)
5. Phải thu về cho vay nhiều năm hạn215NCK của TK 1283(Các khoản có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng)
6. Phải thu lâu dài khác216NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản tất cả kỳ hạn tịch thu bên trên 12 tháng)
7. Dự phòng đề nghị thu lâu năm khó đòi219CCK của TK 2293 (ghi số âm)
II. Tài sản cầm định220221 + 224 + 227
Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình221222 + 223
- Nguyên giá222NCK của TK 211
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)223CCK của TK2141(ghi số âm)
Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính224225 + 226
- Ngulặng giá225NCK của TK 212
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)226CCK của TK 2142(ghi số âm)
Tài sản thắt chặt và cố định vô hình227228 + 229
- Nguyên ổn giá228NCK của TK 213
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)229CCK của TK 2143(ghi số âm)
III. Bất đụng sản đầu tư230231 + 232
- Nguyên giá231NCK của TK 217
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)232CCK của TK 2147 (ghi số âm)
IV. Tài sản dnghỉ ngơi dang lâu năm hạn240241 + 242
Chi phí sản xuất, sale dngơi nghỉ dang lâu năm hạn241NCK của TK 241 cùng CCK của TK 2294
Chi tiêu thiết kế cơ bạn dạng dsinh sống dang242NCK của TK 241
V. Đầu bốn tài thiết yếu dài hạn250251 + 252 + 253 + 254 + 255
1. Đầu tư vào đơn vị con251
2. Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, liên kết252NCK của TK 222
3. . Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác253NCK của TK 2281
4. . Dự phòng tổn định thất chi tiêu vào đơn vị không giống (*)254CCK của TK 2292 (ghi số âm)
5.Đầu bốn sở hữu đến ngày đáo hạn lâu năm hạn255NCK của TK 1281, 1282, 1288(Các khoản bao gồm kỳ hạn nơi bắt đầu bên trên 12 tháng)
VI. Tài sản lâu dài khác260261 + 262 + 268
Ngân sách trả trước nhiều năm hạn261NCK của TK 242 (Thời gian trả trước còn sót lại bên dưới 12 tháng)
Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại262NCK của TK 243
Thiết bị, đồ gia dụng tứ, phú tùng thay thế sửa chữa nhiều năm hạn263NCK của TK 1534 cùng CCK của TK 2294
Tài sản lâu năm khác268NCK của TK 2288 (Các không gian tất cả dự định buôn bán trong vòng 12 mon trường đoản cú thời điểm báo cáo)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN270100 + 200
NGUỒN VỐN
A - NỢ PHẢI TRẢ300310 + 320
I. Nợ nthêm hạn310311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324
1. Phải trả người chào bán ngắn hạn311CCK của TK 331(Các khoản có kỳ hạn thanh khô tân oán bên dưới 12 tháng)
2. Người cài đưa trước nđính thêm hạn312CCK của TK 331(Các khoản gồm kỳ hạn cung cấp bên dưới 12 tháng)
3. Thuế và các khoản bắt buộc nộp Nhà nước313CCK của TK 333
4. Phải trả fan lao động314CCK của TK 334
5. Chi tiêu nên trả315CCK của TK 335(Các khoản tất cả kỳ hạn thanh hao tân oán dưới 12 tháng)
6. Phải trả nội bộ316CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản có kỳ hạn tkhô hanh toán thù bên dưới 12 tháng)
7. Phải trả theo quy trình tiến độ kế hạch hòa hợp đồng xây dựng317CCK của TK 337
8. Doanh thu chưa triển khai nlắp hạn318CCK của TK 3387(Các khoản bao gồm kỳ hạn cung cấp dưới 12 tháng)
9. Phải trả ngắn hạn khác319CCK củaTK 338, 138, 344(Các khoản có kỳ hạn tkhô nóng toán thù dưới 12 tháng)
10. Vay với nợ thuê tài chủ yếu nlắp hạn320CCK của TK 341, 34311(Các khoản gồm kỳ hạn tkhô cứng toán dưới 12 tháng)
11. Dự chống đề nghị trả ngắn thêm hạn321CCK của TK 352(Các khoản dự loài kiến nên trả dưới 12 tháng)
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322CCK của TK 353
13. Quỹ bình ổn giá323CCK của TK 357
14. đổi chác giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ324CCK của TK 171
II. Nợ dài hạn330331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343
1. Phải trả fan chào bán nhiều năm hạn331CCK của TK 331(Các khoản gồm kỳ hạn thanh hao toán thù trên 12 tháng)
2. Người thiết lập trả trước dài hạn332CCK của TK 131(Các khoản tất cả thời hạn cung ứng bên trên 12 tháng)
túi tiền cần trả nhiều năm hạn333CCK của TK 335(Các khoản bao gồm kỳ hạn tkhô hanh toán thù trên 12 tháng)
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh334CCK của TK 3361
4. Phải trả nội bộ dài hạn335CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản gồm kỳ hạn tkhô giòn toán trên 12 tháng)
5. Doanh thu không thực hiện nhiều năm hạn336CCK của TK 3387
6. Phải trả lâu dài khác337CCK của TK 338, 344(Các khoản bao gồm kỳ hạn thanh hao toán bên trên 12 tháng)
7. Vay và nợ thuê tài chính nhiều năm hạn338CCK của TK 341, 34311, 34313 trừ CCK của TK 34312(Các khoản tất cả kỳ hạn thanh khô toán trên 12 tháng)
8. Trái phiếu chuyển đổi339CCK của TK 3432
9. Cổ phiếu ưu đãi340CCK của TK 41112
10. Thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả341CCK của TK 347
11. Dự phòng nên trả nhiều năm hạn342CCK của TK 352(Các khoản dự loài kiến bắt buộc trả sau 12 tháng)
12. Quỹ cải cách và phát triển khoa học cùng công nghệ343CCK của TK 356
B - VỐN CHỦ STại HỮU400410 + 430
I. Vốn nhà ssinh sống hữu410411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 4đôi mươi + 421 + 422
1. Vốn góp của chủ snghỉ ngơi hữu411411a + 411b
Cổ phiếu đa dạng gồm quyền biểu quyết411aCCK của TK 41111
Cổ phiếu ưu đãi411bCCK của TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần412CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Quyền chọn đổi khác trái phiếu413CCK của TK 4113
4. Vốn khác của chủ slàm việc hữu414CCK của TK 4118
5. Cổ phiếu quỹ (*)415NCK của TK 419 (ghi số âm)
6. Chênh lệch nhận xét lại tài sản416CCK của TK 412 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 412)
7. Chênh lệch tỷ giá chỉ hối hận đoái417CCK của TK 413 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 413)
8. Quỹ đầu tư phân phát triển418CCK của TK 414
9. Quỹ cung ứng thu xếp doanh nghiệp419CCK của TK 417
10. Quỹ không giống trực thuộc vốn công ty sở hữu420CCK của TK 418
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối421421a + 421b
Lợi nhuận sau thuế không phân phối hận lũy kế đến cuối kỳ trước421aCCK của TK 4211 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4211)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân păn năn kỳ này421bCCK của TK 4212 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4212)
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB422CCK của TK 441
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác430431 + 432
1. Nguồn tởm phí431CCK của TK 461 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 161)
2. Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ432CCK của TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN440300 + 400

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP.. LUẬT(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)
B. Cách soát sổ Bảng bằng phẳng kế toántheo thông tứ 200

Do bản chất là đối ứng Nợ - Có của những thông tin tài khoản cần số đông Lúc Bảng cân đối số tạo ra đúng thì Bảng bằng phẳng kế toánđã đúng. Kế toán phải lưuý một số trường phù hợp sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm ...

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốTmáu minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ01Lũy kế gây ra bên Có (CPS) của TK 511
2. Các khoản sút trừ doanh thu02Số gây ra mặt Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)với CóTK 521
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung ứng các dịch vụ (10 = 01 - 02)1001 - 02
4. Giá vốn mặt hàng bán11Số tạo nên mặt Có của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng cung cấp hình thức dịch vụ (trăng tròn = 10 - 11)2010 - 11
6. Doanh thu vận động tài chính21Số gây ra mặt Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
7. Chi phí tài chính22Số phát sinh bên Có của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
- Trong đó: giá thành lãi vay23
9. Chi tiêu phân phối hàng25Số gây ra mặt Có của TK 641đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
10. túi tiền cai quản kinh doanh26Số phát sinh mặt Có của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
11. Lợi nhuận thuần từ bỏ vận động sale (30 = đôi mươi + 21 - 22 - 25 - 26)3020 + 21 - 22 - 25 - 26
12. Thu nhập khác31Số phát sinh mặt Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
13. túi tiền khác32Số gây ra bên Có của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)4031 - 32
15. Tổng ROI kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)5030 + 40
16. Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành51

Số tạo nên bên Có của TK 8211đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số tạo ra mặt Nợ của TK 8211đối ứng (NPSDU)cùng với CóTK 911 (ghi số âm)

16. túi tiền thuế thu nhập công ty lớn hoãn lại52

Số gây ra bên Có của TK 8212đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số tạo ra bên Nợ của TK 8212đối ứng (NPSDU)cùng với CóTK 911 (ghi số âm)

15. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn (60 = 50 - (51 + 52))6050 - (51 + 52)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP. LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

*Lưu ý: Đối cùng với các giao dịch tkhô nóng lý, nhượng chào bán TSCĐ, chỉđem quý hiếm chi tiết TK 711 với TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ những việc tkhô hanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ với tổnggiá trị còn sót lại của TSCĐ với chi phí tkhô nóng lý.

Xem thêm: Chia Sẻ 2 Cách Tẩy Trắng Răng Bằng Oxy Già Đơn Giản Cực Hiệu Nghiệm

B. Cách kiểm soát report hiệu quả chuyển động gớm doanhtheo thông bốn 200

Trước khi làm cho report này, kế toán thù nên thực hiện không thiếu các bút toán thù kết chuyển Doanh thu cùng ROI thời điểm cuối kỳ nhằm bảo vệ số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không hề số dư cuối kỳ)

Kiểm tra số liệubáo cáo công dụng chuyển động sale nlỗi sau:

Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn khớp ứng số số dư cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán hàng và cung cấp hình thức dịch vụ yêu cầu khớp với Doanh thu bên trên những tờ knhị thuế hàng tháng

Các bạn có thể bài viết liên quan cách kiểm soát tài liệu và tạo thành nkhô nóng report tài chính bởi Phần mượt kế toán thù 1A vào bài viết này.