Bài viết dưới đây reviews tới các bạn hàm NETWORKDAYS 1 trong những rất nhiều hàm bên trong team hàm ngày tháng cùng thời hạn vô cùng được ưa cần sử dụng trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm tính ngày trừ chủ nhật

Mô tả: Hàm tiến hành trả về số ngày thao tác toàn diện giữa 2 ngày bằng phương pháp sử dụng tmê mệt số xác minh số ngày cuối tuần với là ngày làm sao vào tuần.

Cú pháp: NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, , )

Trong đó:

- start_date: Ngày ban đầu để tính số ngày thao tác làm việc, là tđắm say số đề xuất.

- end_date: Ngày chấm dứt để tính số ngày làm việc, là tham số yêu cầu.

- weekend: Cách tính số ngày vào buổi tối cuối tuần ko được tính vào ngày làm việc, bao gồm những giá bán trị:

+ weekover = 1 hoặc bỏ qua -> Ngày vào ngày cuối tuần là thiết bị Bẩy, nhà nhật.

+ weekkết thúc = 2 -> Ngày cuối tuần là Chủ nhật, lắp thêm nhị.

+ weekover = 3 -> Ngày vào cuối tuần là trang bị Hai, lắp thêm Ba.

+ weekover = 4 -> Ngày cuối tuần là sản phẩm Ba, sản phẩm Tư.

+ weekend = 5 -> Ngày vào ngày cuối tuần là lắp thêm Tư, vật dụng Năm.

+ weekend = 6 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là thứ Năm, máy Sáu.


+ weekend = 7 -> Ngày cuối tuần là đồ vật Sáu, sản phẩm Bẩy.

+ weekkết thúc = 11 -> Ngày cuối tuần Chủ nhật.

+ weekkết thúc = 12 -> Ngày vào ngày cuối tuần là Thđọng Hai.

+ weekend = 13 -> Ngày vào ngày cuối tuần là Thứ Ba.

+ weekend = 14 -> Ngày cuối tuần là Thđọng Tư.

+ weekover = 15 -> Ngày vào buổi tối cuối tuần là Thứ Năm.

+ weekkết thúc = 16 -> Ngày cuối tuần là Thứ Sáu.

+ weekkết thúc = 17 -> Ngày cuối tuần là Thđọng Bẩy.

- holidays: Ngày ngủ bắt buộc vứt bỏ ra khỏi ngày thao tác làm việc, số đông thời nay thường ko nằm trong danh sách cố định và thắt chặt, là tham mê số tùy lựa chọn.

Chụ ý:

- Nếu start_date > end_date -> Giá trị trả về là số âm với độ mập của quý giá sẽ là số ngày làm việc hoàn toản.

- Nếu quý hiếm start_date hoặc end_date nằm kế bên phạm vi ngày ngày nay -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu quý hiếm ngày vào buổi tối cuối tuần không hợp lệ -> hàm trả về cực hiếm lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính số ngày thao tác làm việc toàn diện biết số ngày vào buổi tối cuối tuần không được tính trong thời gian ngày thao tác làm việc.

*

Tại ô đề nghị tính nhập công thức: =NETWORKDAYS.INTL(E7,F7,G7,H7).

*

- Nhấn Enter -> cực hiếm trả về là:

*

Tại trên đây tổng cộng ngày làm việc là 240 ngày trừ ngày vật dụng bẩy và nhà nhật ko thao tác cùng tổng tất cả 40 ngày chủ nhật với 40 ngày thiết bị 7.

- Tương từ bỏ bao gồm thêm 1 ngày nghỉ nước ngoài lệ -> số ngày làm việc là:

*

- Sao chnghiền bí quyết cho các giá trị sót lại được kết quả:

*

- Trường hòa hợp start_date > end_date -> giá trị trả về nhỏ tuổi hơn 0 -> số ngày thao tác làm việc thực tiễn vào thừa khứ.

*

Ở trên đây cực hiếm là -270 -> số ngày làm việc trong thừa khứ là 270 ngày.

Xem thêm: Cách Tìm Địa Chỉ Ip Của Máy In Trong Máy In (Các Bước Đơn Giản)

Trên đấy là trả lời với một số trong những ví dụ cụ thể lúc áp dụng hàm NETWORKWEEKDAYS.INTL vào Excel.