Gửi mail hàng loạt bằng excel

Word cho remonster.vn 365 Word cho remonster.vn 365 dành cho máy Mac Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2016 for Mac Word 2013 Word 2010 Xem thêm...Ít hơn

Trước khi bạn bắt đầu, hãy mở một tài liệu Word trống và nhập nội dung của thư email bạn muốn gửi.

Bạn đang xem: Gửi mail hàng loạt bằng excel

Để gửi email, cần cài đặt một chương trình email tương thích MAPI như Outlook Gmail hoặc Gmail.

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu chính của bạn

Đi tới Gửi thư > Đầu phối thư > gửi email.

*

Bước 2: Thiết lập danh sách gửi thư của bạn

Danh sách gửi thư là nguồn dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Các nguồn dữ liệu bạn có thể sử dụng để phối thư.

Mẹo

Nếu không có danh sách gửi thư, bạn có thể tạo một danh sách trong quy trình phối thư.

Nếu bạn muốn sử dụng danh bạ Outlook của mình, hãy đảm bảo Outlook là chương trình email mặc định của bạn và các phiên bản giống như Word.


Bước 3: Liên kết danh sách gửi thư của bạn với thư email

Đảm bảo nguồn dữ liệu của bạn có một cột cho địa chỉ email và có địa chỉ email cho tất cả mọi người mà bạn đang gửi email đến.

Đi tới gửi thư > Chọn Người nhận.

Chọn Tệp > Lưu.

Nếu bạn cần chỉnh sửa, sắp xếp hoặc lọc danh sách gửi thư của mình, hãy xem mục Phối thư: Chỉnh sửa người nhận.


Bước 4: Thêm nội dung cá nhân hóa vào thư email

Đi tới Gửi >Dòng Lời chào.

Chọn định dạng bạn muốn sử dụng.

Chọn OK để chèn trường phối.

Chọn Tệp > Lưu .

Bạn có thể thêm các trường khác từ nguồn dữ liệu vào thư email của mình. Để biết thêm thông tin, xem mục Chèn trường phối thư.


Lưu ý: Bạn sẽ cần định dạng email của mình bằng cách thủ công sau khi chèn trường.


Nếu bất kỳ phần nào của địa chỉ hoặc các trường khác bị thiếu, hãy xem mục Phối thư: Khớp trường để khắc phục.

Để thay đổi phông chữ, kích cỡ hoặc dãn cách nội dung được phối, hãy chọn tên trường phối và thực hiện thay đổi bạn muốn.


Bước 5: Xem trước và hoàn tất

Chọn Xem trước Kếtquả , rồi chọn Tiếp theo

*
hoặc
*
Trước để xem tên và địa chỉ trong nội dung thư của bạn.

*

Chọn Hoàn tất & Phối > Gửi Thư Email.

*

Trong hộp Đến, chọn cột hoặc trường địa chỉ email từ danh sách gửi thư của bạn.


Lưu ý:  Word sẽ gửi từng thư tới từng địa chỉ email. Bạn không thể Cc hoặc Bcc người nhận khác. Bạn có thể bao gồm các nối kết, nhưng bạn không thể thêm phần đính kèm vào email.


Trong hộp Dòng chủ đề, nhập dòng chủ đề cho thư.

Trong hộp Định dạng thư, chọn HTML (thiết đặt mặc định) hoặc Văn bản thuần để gửi tài liệu dưới dạng nội dung thư email.

Trong Gửi bản ghi,sử dụng một trong các cách sau:

Tất cả bản ghi (mặc định).

Xem thêm: Toyota Tân Cảng Tư Vấn Thủ Tục Mua Xe Vios Trả Góp Toàn Quốc

Bản ghi hiện tại chỉ có thể xem bản ghi trên màn hình của bạn được gửi thư.

TừTới chỉ gửi một phạm vi bản ghi.

Chọn OK để chạy phối thư.


Bước 6: Lưu thư được cá nhân hóa

Đi tới Tệp > Lưu. Khi lưu tài liệu chính, bạn cũng lưu kết nối của tài liệu đó đến nguồn dữ liệu. Để tái sử dụng, hãy mở tài liệu và trả lời Có khi được nhắc duy trì kết nối đến nguồn dữ liệu.


Trước khi bạn bắt đầu, hãy mở một tài liệu Word trống và nhập nội dung của thư email bạn muốn gửi.

Để gửi email, cần cài đặt một chương trình email tương thích MAPI như Outlook Gmail hoặc Gmail.

Bước 1: Tạo một tài liệu chính trong Word

Đi tới Gửi thư > đầu Phối Thư >email.

*

Trong Word, nhập thông điệp email bạn muốn gửi.

Bước 2: Thiết lập danh sách gửi thư của bạn

Danh sách gửi thư là nguồn dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Các nguồn dữ liệu bạn có thể sử dụng để phối thư.

Mẹo

Nếu không có danh sách gửi thư, bạn có thể tạo một danh sách trong quy trình phối thư.

Nếu bạn muốn sử dụng danh bạ Outlook của mình, hãy đảm bảo Outlook là chương trình email mặc định của bạn và cùng là phiên bản Word.


Bước 3: Liên kết danh sách gửi thư của bạn với thư email

Đảm bảo nguồn dữ liệu của bạn có một cột cho địa chỉ email và có địa chỉ email cho tất cả mọi người mà bạn đang gửi email đến.

Đi tới gửi thư > Chọn Người nhận.

Chọn Tệp > Lưu.

Nếu bạn cần chỉnh sửa, sắp xếp hoặc lọc danh sách gửi thư của mình, hãy xem mục Phối thư: Chỉnh sửa người nhận.


Bước 4: Thêm và định dạng trường phối

Đi đến mục Gửi > Chèn Trường Phối, rồi chọn các trường cần thêm.

*

Trong tài liệu chính của bạn, hãy chọn Kéo trường vào hộp này hoặc nhậpvăn bản , rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào văn bản để loại bỏ.

Thêm và định dạng những trường bạn muốn đưa vào thư email, rồi chọn OK.


Bước 5: Xem trước và gửi thư email

Đi tới Gửi thư > Xem trước Kết quả để xem diện tích của thư email.

*

Sử dụng các nút mũi tên trái và phải trên tab Gửi thư để cuộn qua từng thư email.

Chọn Xem trước kết quả lần nữa để thêm hoặc loại bỏ trường phối.

Khi đã sẵn sàng, hãy đi > Kết & Phối > phối vào Email.

Phối vào email không sẵn dùng nếu bạn chưa chọn chương trình email mặc định.

Chọn trường Đến phối, chủ đề và gửi dưới dạng văn bản, HTML hay dưới dạng tệp đính kèm. Khi bạn gửi dưới dạng tệp đính kèm, email không có thân văn bản nhưng thư sẽ được gửi dưới dạng tài liệu đính kèm.

Chọn Phối Thư vào Hộp thư đi.


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
remonster.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © remonster.vn 2022