Sau một thời gian tham gia GPE học code VBA đến ni mình cũng tạm biết viết ...các phía trên khoãng 1 một tháng mình tập thanh lịch VB6 thì cũng viết tốt nlỗi bên trên VBA...Nay mình chuyển qua tự nghiên cứu trên visual studio 2010...thấy nó vừa khó mà vừa xuất xắc...yêu cầu mình xin mở đề tài này để quý khách nào có cùng chí hướng nghiên cứu phân tách sẽ khiến thức về visual studio 2010 tuyệt cụ thể rộng là sự kết nối giữa Excel và visual studio 2010 bằng VB...để cùng nhau học tập và nghiên cứu từng bước chinch phục đỉnh cao của lập trìnhmình úp tệp tin thử kiểm tra của mình lên mong muốn các người tiêu dùng tsi gia1/ Mở File Excel: Bai Tap Visual Studio.xlsb lên và gõ vào cột A thì sẽ thấy kết quả cột b,c,d2/ Mở của sổ VBA lên xem code thì ko thấy gì hết3/ yêu thương mong máy phải cài dotNetF x3.5 trở lênCode Trong visual studio 2010

Quý khách hàng đã xem: Chia sẻ, học tập và nghiên cứu visual studio 2010

Public Class Sheet1 Private Sub Sheet1_Change(Target As Microsoft.Office.Interop.Excel.Range) Handles Me.Change If Target.Count = 1 Then If Target.Column = 1 Then Cells(Target.Row, 2) = ("Kieu Manh") Cells(Target.Row, 3) = ("Giai Phap Excel") Cells(Target.Row, 4) = ("Cong Cu Tuyet Voi Cua Ban") End If End If End SubEnd ClassFile lớn mình Úp lên GPE ko được các người dùng vào links sau tải về nhahttps://drive sầu.google.com/file/d/0B7zWYlns0sLBS2lhbGthSjJqTW8/view?usp=sharingXin Cảm Ơn các Bạn cùng tsay đắm gia nghiên cứuLần sửa đổi cuối: 20 Tháng cha 2015
*

Kiều MạnhThành viên gạo cội
Tsi mê gia ngày9 Tháng sáu 2012Bài viết4,354Được thích3,015Điểm1,568Nơi ởIIIIIIIIIIIIIIIIITặng mang lại Bạn nào mới tập làm thân quen với VBA mà chưa biết bật Macros thì tải tệp tin Sau về chạy một cái là OKÁp dụng mang đến WinXPhường + Win7 + Office 2010 ...Máy cài Dotnet 3.5 (Nếu máy không cài Dotnet 3.5 thì Sử dụng file VB6)Aulớn Chechồng Access To VBOM và Enable MacrosCode bên trên Form Visual Studio 2010Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dyên ổn VBOM As String, Emacros As String "Check Trust Access To VBA project model VBOM = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0ExcelSecurityAccessVBOM" CreateObject("WScript.Shell").RegWrite(VBOM, 1, "REG_DWORD") "Enable Macros Setting muc canh bao an Toan Emacros = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0ExcelSecurityVBAWarnings" CreateObject("WScript.Shell").RegWrite(Emacros, 2, "REG_DWORD") MsgBox("Ban Da Enable Macros Tkhô cứng Cong" và vbNewLine & "Vui Long Mo Excel Kiem Tra !", , "Kieu Manh_GPE") Application.Exit() ""Thoat Form End SubEnd ClassFile 20k mà không Úp lên GPE đượcCác quý khách hàng vào link sau tải nhahttps://drive.google.com/file/d/0B7zWYlns0sLBRHowZUJ0Q1lYSXc/view?usp=sharingFile VB6https://drive sầu.google.com/file/d/0B7zWYlns0sLBcVdTWUJGMnZwSHM/view?usp=sharingLưu ý File VB6 Sử dụng được từ Office 2007 - 2010 còn 2013 không Test