File excel biểu đồ tương tác cột

Giao diện đồ họa trực quan dễ thao tác Tự động tính toán thiết kế cấu kiện Tự động vẽ và thống kê cốt thép Xuất thuyết minh tính toán + bản vẽ Hạn chế sai sót Giảm thời gian thiết kế

Bạn đang xem: File excel biểu đồ tương tác cột

*

*

*

Không ngừng sáng tạo Không ngừng nâng cấp cập nhật tính năng Không ngừng phát triển các phần mềm mới Không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Kết Nối Máy In Với Laptop Win 8, Chia Sẻ Máy In Win 7, Win 8, Win 8

*

*

1. Phương pháp xây dựng mặt cắt đứng của biểu đồ tương tác

Chúng ta xác định ứng suất cốt thép dựa trên vị trí của đường giới hạn vùng nén. Với mỗi một vị trí đường giới hạn vùng nén được giả thiết, ta xác định được một trạng thái ứng suất của tiết diện, bao gồm ứng suất của các thanh cốt thép, và từ đó tìm ra được một cặp (N, Mx, My) biểu thị khả năng chịu lực của tiết diện.Mặt cắt đứng của biểu đồ tương tác chính là đương biểu diễn khả năng chịu lực của tiết diện theo một phương nào đó, là tập hợp của các điểm (N, Mx, My) thỏa mãn góc hợp giữa Mx và My chính bằng góc của phương uốn đang xét.Bạn đang xem: File excel biểu đồ tương tác cột


Phương trình biểu diễn đường giới hạn vùng nén có dạng: y=a.x + b, trong đó ‘a’ được xác định dựa vào phương của điểm đặt lực (tính từ gốc của hệ trục quán tính chính trung tâm), ‘b’ là hệ số xác định vị trí của đường này – chính là điểm giao cắt giữa đường giới hạn vùng nén và trục Y. Ứng với các giá trị khác nhau của ‘b’ chính là các trạng thái ứng suất khác nhau khi tiết diện bị uốn theo một phương nào đó.

Như vậy, quá trình kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện khi chịu ngoại lực (N, Mx, My) như sau:

Xác định phương của điểm đặt lựcLần lượt giả thiết các đường giới hạn vùng nén (phương theo hệ số a, bị trí theo hệ số b), xác định được các cặp (Ni, Mxi, Myi)Tập hợp các điểm (Ni, Mxi, Myi) thỏa mãn Mxi/Myi = Mx/My, tạo thành mặt cắt đứng của biểu đồ tương tác theo phương uốn đang xétXác định hệ số an toàn

Cách xác định thành phần lực dọc và mô men do bê tông đóng góp

Việc xác định diện tích và trọng tâm vùng nén của tiết diện theo các phương trình hình học là rất khó khăn do số lượng trường hợp tương đối nhiều đặc biệt với các tiết diện có hình dạng phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dụng phương pháp gần đúng bằng cách chia nhỏ tiết diện (hình vẽ dưới).


Khi chia nhỏ tiết diện, mỗi phần tử bê tông có tọa độ trọng tâm (Xi,Yi) biết trước, trạng thái ứng suất được xác định dựa vào vị trí của nó so với đường giới hạn vùng nén (chú ý: ứng suất của mỗi phần tử bê tông chỉ có thể là một trong hai giá trị: Rb hoặc bằng 0) Từ đó ta xác định được phần lực dọc và mô men đóng góp của mỗi phần tử bê tông (Nbi,Mbi), tổng hợp tất cả các phần tử chúng ta sẽ có (Nb,Mb)