Cách đánh số thứ tự trong excel hỗ trợ cho quá trình tạo bảng vào excel được dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa thời gian. Nhưng nếu như bạn chưa biết sở hữu đặt đúng bí quyết công việc sẽ trở khó khăn khăn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đánh số thứ tự vào excel đơn giản nhé!

Microsoft Excel là một ứng dụng xử lý bảng tính cùng nằm vào bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. Chương trình này hỗ trợ tối đa nhỏ người trong quá trình tính toán, so sánh dữ liệu, tự động hóa công việc. Bên cạnh đó, hỗ trợ công việc một bí quyết tối ưu nhất là với dân văn phòng không thể bỏ qua ứng dụng này. Chính sự quan tiền trọng này bạn cần trang bị cho chính mình những kỹ năng văn phòng cơ bản thật vững chắc.

Bạn đang xem: Công thức đánh số thứ tự trong excel


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách 1: Cách kéo số thứ tự vào excel bằng chuột

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Tạo số thứ tự vào excel bằng con trỏ chuột là phương pháp đánh số theo thứ tự sắp xếp trong danh sách ngắn cùng list nhiều năm. Với phương pháp này còn có 2 cách để bạn áp dụng như sau:

Đánh số thứ tự trong excel trong bằng chuột mang lại danh sách ngắn

Bước 1: Trong bảng số liệu cần đánh thứ tự, bạn chọn số bắt đầu trước Khi đánh thứ tự vào ô đầu tiên (Ví dụ: số 1)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 1" width="600" height="277" srcset="https://reboss khủng.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_1_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-ngan-1-500x231.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 1"> Nhập số thứ tự trong excel danh sách ngắn

Bước 2: Nhấn giữ phím “Ctrl” cần sử dụng chuột rê vào mặt phải của ô đầu tiên góc dưới, bạn nhập số bắt đầu cho đến lúc bé trỏ chuột chuyển sang trọng dấu “+” cùng xuất hiện một dấu “+” nhỏ giống ảnh minh họa phía dưới.

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 2" width="600" height="281" srcset="https://requái dị.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_2_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-ngan-500x234.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 2"> Thao tác chuyển dấu trong excel danh sách ngắn

Bước 3: Tiếp tục nhấn giữ chuột trái di chuyển đến hết list cần đánh số thứ tự

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 3" width="600" height="309" srcset="https://reboss khủng.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_3_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/di-chuyen-chuot-tu-diem-dau-den-cuoi-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 3"> Di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối danh sách ngắn

Sau đó bạn sẽ thấy kết quả số thứ tự tăng dần:

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 4" width="600" height="309" srcset="https://retrùm cuối.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_4_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 4"> Kết quả hiển thị danh sách ngắn

Đánh số thứ tự vào excelbằng chuột mang đến danh sách dài

Đối với những list lâu năm sản phẩm trăm, ngàn số, chiếc bạn muốn đánh số thứ tự có thể áp dụng bí quyết điền số thứ tự trong excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu số 1 tiếp theo số 2 (lần lượt theo thứ tự tăng dần)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 5" width="600" height="440" srcset="https://requái thú.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_5_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-dai-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 5"> Nhập số thứ tự vào excel danh sách nhiều năm

Bước 2: Kéo nhỏ trỏ chuột chọn vào nhị ô bạn vừa làm việc nhập số di chuyển nhỏ trỏ chuột tới ô bên phải của ô thứ hai bên dưới đến Lúc chuyển dấu “+”

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 6" width="600" height="435" srcset="https://reBoss.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_6_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-dai-500x363.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 6"> Thao tác chuyển dấu vào excel danh sách dài

Bước 3: Sau đó nhấn chuột trái để excel tự động đánh số theo thứ tự. Bạn sẽ thấy kết quả tức thì sau đó:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 7" width="600" height="437" srcset="https://reBoss.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_7_1842_700.jpg 651w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-so-thu-tu-danh-sach-dai-1-500x364.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 7"> Kết quả đánh số thứ tự list dài

Cách 2: Công thức đánh số thứ tự vào excel

Bước 1: Ô đầu tiên trong bảng ở cột STT, nhập số bắt đầu (một số bất kỳ bạn muốn, thường là số 1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 8" width="600" height="282" srcset="https://reboss khủng.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_8_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-bang-cong-thuc-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 8"> Nhập số thứ tự trong excel bằng công thức

Bước 2:Nhập công thức vào ô tiếp theo (Ví dụ: =A5+1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 9" width="600" height="282" srcset="https://requái vật.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_9_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/nhap-cong-thuc-danh-so-tu-tu-trong-excel-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 9"> Nhập công thức đánh số thứ tự vào excel

(Trong đó: A5 đây là ô chứa số đầu tiên như bước 1; 1 chính là đơn vị bắt đầu; 2 đó là đơn vị gia tăng,…)

Bước 3: Lúc đã nhập chấm dứt số bắt đầu bạn di chuyển nhỏ trỏ chuột vào bên phải góc dưới của ô công thức. Con trỏ chuột sẽ chuyển thanh lịch dấu “+” thì bạn di chuyển chuột xuống dưới để copy lại công thức đánh số thứ tự trong excel

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 10" width="600" height="288" srcset="https://requái vật.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_10_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/sao-chep-lai-cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel-500x240.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 10"> Sao chép lại công thức đánh số thứ tự trong excel

Kết quả hiển thị sau thời điểm thao tác xong:

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 11" width="600" height="287" srcset="https://requái nhân.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_11_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-bang-cong-thuc-500x239.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 11"> Kết quả hiển thị đánh số thứ tự bằng công thức

Cách 3: Cách đánh số thứ tự vào excel tất cả điều kiện với hàm COUNTA

Bên cạnh những cách tạo số thứ tự vào excel thủ công thì sử dụng hàm đánh số thứ tự cũng đem lại kết quả nkhô cứng và chính xác. Ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung với áp dụng hàm vào vào thao tác làm việc tạo số thứ tự trong excel.

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 12" width="600" height="357" srcset="https://reboss khủng.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_12_1842_700.jpg 700w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x297.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 12"> Đánh thứ tự số có điều kiện vào excel với hàm counta

Sử dụng hàm Counta đánh số thứ tự gồm điều kiện: B2=IF(C2=””,0,COUNTA($C$2:C2))

Trong đó: Ô C2 cố định điểm đầu, điểm cuối không cố định

Với công thức bên trên đây bạn thực hiện ngay lập tức tại ô B2 Lúc kéo xuống công thức đến kết thúc bảng, với ô không tồn tại giá bán trị sẽ trả về kết quả bằng 0 và tiếp tục đếm số thứ tự với những ô có giá trị ta sẽ gồm bảng kết quả như như sau:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 13" width="600" height="387" srcset="https://reBoss.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_13_1842_700.jpg 700w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x322.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 13"> Kết quả đánh thứ tự bao gồm điều kiện trong excel với hàm counta

Cách 4: Cách đánh số thứ tự Lúc lọc dữ liệu trong excel với hàm SUBTOTAL

Cách đánh số thứ tự trong excel kho lọc dữ liệu bạn bao gồm thể sử dụng hàm subtotal kết hợp với hàm IF để thực hiện. Dưới đây là cách để những bạn thực hiện.

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 14" width="600" height="354" srcset="https://requái nhân.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_14_1842_700.jpg 700w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/danh-so-thu-tu-khi-loc-du-lieu-trong-excel-bang-ham-subtotal-ket-hop-ham-if-500x295.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 14"> Đánh số thứ tự Lúc lọc dữ liệu trong excel bằng hàm subtotal kết hợp với hàm IF

Cũng tương tự giải pháp sử dụng hàm counta nhưng với Filter số thứ tự vẫn đúng đây chính là điều đặc biệt của hàm subtotal.

Xem thêm: Hạch Toán Thanh Lý Công Cụ Dụng Cụ Dụng Cụ Thì Hạch Toán Như Thế Nào?

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 15" width="600" height="345" srcset="https://reBoss.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_15_1842_700.jpg 700w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-khi-su-dung-filter-500x287.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 15"> Kết quả hiển thị Khi sử dụng Filter

Hàm counta (cột B)

Hàm subtotal (cột C)

Công thức thực hiện: =IF(D2=””,””,SUBTOTAL(3,$D$2:D2))

Trong đó:

Ô ko giá trị hàm sẽ ko trả kết quả (IF(D2=””,””)

Ô D2 có mức giá trị thì bao gồm thể áp dụng hàm SUBTOTAL(function_num,Ref1,…) (SUBTOTAL(3,$D$2:D2)

Cách 5: Cách đánh số thứ tự tự động bên trên Excel

Thao tác đánh số tự động trên excel là hoạt động thường xuim sử dụng bất kỳ nhân viên cấp dưới văn chống làm sao. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng cụ thể đến bảng dữ liệu, đánh số thứ tự theo cột với thao tác này trọn vẹn tự động. Với những tệp tin dữ liệu gồm nhiều công bố cần áp dụng đánh số thứ tự tự động sẽ góp công việc hiệu quả hơn cùng tiết kiệm nhiều thời gian. Dưới đây là bí quyết bạn thực hiện tạo thứ tự cột số tự động trong excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu là số 1 (hoặc một số bất kỳ)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh khô – gọn - Ảnh 16" width="600" height="493" srcset="https://reBoss.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_16_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-bat-dau-500x411.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 16"> Nhập số thứ tự bắt đầu

Bước 2: Mục Editing clichồng chuột vào Fill / Series

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 17" width="600" height="440" srcset="https://reboss khủng.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_17_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/lua-chon-type-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 17"> Thao tác chọn định dạng

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Series

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 18" width="600" height="440" srcset="https://requái vật.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_18_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/lua-chon-type-1-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 18"> Lựa chọn Type

Nếu làSeries inlựa chọn Rows để thao tác làm việc đánh số theo sản phẩm, chọn Columns đánh số theo cột

Type bạn bao gồm thể lựa chọn tùy chỉnh sau:

Linear (Đánh số tăng dần) Growth (Đánh số lũy tiến) Date (Đánh ngày tháng năm) AutoFill (Đánh số tự động) Step value (Khoảng bí quyết giữa những số thứ tự) Stop value (Chỉ định đánh số thứ tự)

Trong ví dụ này, áp dụng đánh số theo Columns và type Linear (Step value là 1 với Stop Value là 20)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 19" width="600" height="404" srcset="https://requái vật.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_19_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/ap-dung-thao-tac-danh-thu-tu-theo-columns-500x337.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 19"> Áp dụng làm việc đánh số thứ tự theo cloumns

Sau lúc thao tác làm việc hoàn thành nhấn OK để hiển thị kết quả

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 20" width="600" height="491" srcset="https://requái vật.vn/cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel/imager_20_1842_700.jpg 600w, https://img.remonster.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-thu-tu-cot-trong-excel-500x409.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh khô – gọn - Ảnh 20"> Kết quả đánh thứ tự cột vào excel

Hi vọng với những chia sẻ hữu ích trên đây sẽ góp bạn bao gồm thêm ghê nghiệm với kiến thức về giải pháp đánh số thứ tự vào excel. Đây là một trong những kỹ năng tin học văn phòng cơ bản đặc biệt với những bạn nhân viên cấp dưới văn phòng cần phải nắm rõ để áp dụng vào trong quy trình làm việc hiệu quả cùng tiết kiệm thời gian làm việc tối ưu.