CHUYỂN THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN

các bài tập luyện đổi khác tự ngày nay xong sang trọng vượt khđọng solo là dạng bài bác tập thịnh hành lúc học tiếng anh. Để chũm chắc những cấu tạo câu gửi thì hiện tại kết thúc sang trọng thừa khđọng đơn, hãy cùng Chăm học tập bài xích ôn lại kỹ năng cùng dứt hết phần bài bác tập giới thiệu nhé! Yên trọng điểm là Chăm học bài xích vẫn tổng vừa lòng bài tập biến đổi tự hiện giờ xong xuôi sang trọng vượt khứ 1-1 gồm câu trả lời nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện tại chấm dứt thanh lịch vượt khđọng đơn

1. Thì bây giờ ngừng và 3 kết cấu quá khđọng 1-1 tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my frikết thúc, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Chuyển thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng trường đoản cú nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi bao giờ (When) với bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to Japan.

= I have sầu never been to lớn nhật bản before.

*

các bài tập luyện thay đổi từ hiện giờ kết thúc sang vượt khứ đơn gồm đáp án

Viết lại câu tự thừa khứ đọng đối kháng thanh lịch bây giờ chấm dứt không có tác dụng biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

những bài tập thay đổi thì hiện nay kết thúc sang trọng thừa khđọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

->

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have sầu she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu tự thừa khđọng đơn sang trọng hiện tại hoàn thành ko có tác dụng biến hóa nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have sầu you bought that bag?

3/ I last saw hyên 2 days ago.

-> I haven’t seen hlặng for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have sầu written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

Xem thêm: Đầu Số Viettel 0167 Đổi Thành Đầu Số Nào, Đầu Số 0167 Đổi Thành Đầu Số Nào

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

các bài luyện tập chuyển đổi thì hiện nay chấm dứt thanh lịch vượt khđọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went to school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đó là một số bài tập đổi khác tự hiện tại hoàn thành quý phái vượt khđọng đơn gồm lời giải vị Chăm học bài bác nghiên cứu và phân tích, tổng vừa lòng cùng biên soạn. Quý Khách sẽ chấm dứt hết chưa? Hãy trường đoản cú nghĩ về ra các tình huống giỏi gặp mặt nhằm nkhô hanh nhớ những cấu trúc biến đổi từ hiện giờ xong xuôi sang vượt khứ đọng đơn cùng ngược chở lại nhé.