CHO PHÉP HAY KHÔNG CHO PHÉP USER SỬ DỤNG PHẦN MỀM CÀI ĐẶT TRONG MÁY TÍNH

Làm thế nào để ngăn chặn việc cài đặt thêm phần mềm vào máy tính, hoặc ngăn chặn việc gỡ bỏ phần mềm, thay đổi địa chỉ IP, hoặc ngăn chặn việc thay đổi thiết lập của hệ thống Windows?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lời Kết

Okay, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách ngăn chặn việc cài đặt thêm phần mềm vào máy tính, ngăn chặn gỡ phần mềm khỏi máy tính, và ngăn chặn việc thiết lập hệ thống trên Windows khi chưa được phép rồi ha.

Cách làm này sẽ giúp bạn quản lý nhân viên hoặc con em mình được hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công !