- Nguim tắc 1: Các nguyên ổn tố được xếp theo chiều tăng vọt của năng lượng điện phân tử nhân nguim tử.

Bạn đang xem: Cách xác định nhóm trong bảng tuần hoàn

- Nguim tắc 2: Các ngulặng tố gồm cùng số lớp electron trong nguim tử được xếp thành một hàng.

- Nguyên tắc 3: Các nguim tố bao gồm thuộc số electron hóa trị trong nguyên tử được bố trí thành một cột.

+ Electron hóa trị là hầu hết electron có công dụng tmê mẩn gia có mặt link chất hóa học (electron lớp bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế kế bên thuộc chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguim tố

- Mỗi nguyên ổn tố chất hóa học được xếp vào trong 1 ô của bảng điện thoại tư vấn là ô nguyên tố.

- Số sản phẩm công nghệ từ của ô nguyên ổn tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên ổn tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là hàng các nguim tố nhưng mà nguyên ổn tử của bọn chúng tất cả thuộc số lớp electron, được thu xếp theo hướng năng lượng điện hạt nhân tăng nhiều.

b) Giới thiệu những chu kì

- Chu kì 1: gồm 2 nguim tố $H,(Z=1)$ đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: có 8 nguyên ổn tố $Li,(Z=3)$ mang đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: tất cả 8 nguyên ổn tố $Na,(Z=11)$ cho $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: gồm 18 nguyên ổn tố $K,(Z=19)$ đến $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: gồm 18 nguim tố $Rb,(Z=37)$ mang đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: có 32 ngulặng tố $Cs,(Z=55)$ mang lại $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: Bắt đầu trường đoản cú nguyên ổn tố $Fr,(Z=87)$ cho ngulặng tố có $Z=110$, đó là một chu kì không xong.

c) Phân một số loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì bé dại.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì mập.

$ Rightarrow$ Nhận xét:

- Các nguyên ổn tố vào cùng chu kì có số lớp electron đều bằng nhau cùng thông qua số máy từ của chu kì.

- Mlàm việc đầu chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí thi thoảng.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 chúng ta nguyên ổn tố có thông số kỹ thuật electron quánh biệt: Lantung với Actini.

+ Họ Lantan: gồm 14 ngulặng tố lép vế $La,(Z=57)$ trực thuộc chu kì 6.

+ Họ Actini: gồm 14 ngulặng tố sau $Ac,(Z=89)$ nằm trong chu kì 7.

3. Nhóm ngulặng tố

a) Định nghĩa

- Nhóm nguim tố là tập đúng theo các nguim tố nhưng mà nguyên tử tất cả cấu hình electron tương tự như nhau, vì thế gồm tính chất chất hóa học gần giống nhau với được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn chia thành 8 nhóm A (khắc số từ IA mang đến VIIIA) và 8 team B (đặt số tự IB mang lại VIIIB). Mỗi team là một trong những cột, riêng biệt team VIIIB có 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố trong thuộc một tổ có số electron hóa trị cân nhau với ngay số đồ vật tự của tập thể nhóm (trừ nhì cột cuối của group VIIIB).

* Nhóm A:

- Nhóm A bao gồm 8 team tự IA mang đến VIIIA.

- Các nguyên tố team A bao gồm nguyên ổn tố $s$ cùng nguyên tố $p$:

+ Nguyên tố $s$: Nhóm IA (đội kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (sắt kẽm kim loại kiềm thổ).

+ Nguim tố $p$: Nhóm IIIA cho VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ Cấu hình electron hóa trị tổng thể của group A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số lắp thêm từ của group $A = a + b$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kyên ổn loại

$ longrightarrow$ Nếu $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ Nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* Nhóm B:

- Nhóm B gồm 8 nhóm được đặt số từ bỏ IIIB mang đến VIIIB, rồi IB với IIB theo chiều trường đoản cú trái lịch sự nên vào bảng tuần hoàn.

- Nhóm B chỉ có những nguim tố của các chu kỳ luân hồi phệ.

Xem thêm: Ý Nghĩ A Rolling Stone Gathers Moss Là Gì ? A Rolling Stone Gathers No Moss Nghĩa Là Gì

- Nhóm B có những nguim tố $d$ cùng nguyên ổn tố $f$ (ở trong 2 hàng cuối bảng).

- STT team = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 ở trong đội VIIIB)