Cách coi báo cáo kho hàng nlỗi báo cáo nhập - xuất - tồn kho, report kiểm kê và phương pháp căn sửa kho sau khi kiểm kê mặt hàng thực tiễn vào kho.

Bạn đang xem: Cách tính nhập xuất tồn kho

Lưu ý: giúp xem báo cáo giá chỉ vốn chuẩn cho thời điểm này thì trước khi xem report đề nghị tiến hành đăng nhập phần mềm trên www.remonster.vn.vn >> vào menu Kho sản phẩm >> Tính giá bán vốn >> chọn thời gian cùng dấn Tính nhằm phương pháp giá chỉ vốn tính tân oán đến đúng thời đặc điểm đó.
*
Chức năng tính giá vốn ở trong phần mượt Dân Trí Soft
tocify $title = Mục lục bài bác viết

BÁO CÁO NHẬPhường - XUẤT - TỒN


- Truy cập website www.remonster.vn.vn để đăng nhập xem report nhập - xuất tồn: vào menu Kho sản phẩm >> Báo cáo nhập xuất tồn
*
Báo cáo nhập - xuất - tồn coi bằng trình phê duyệt web

- cũng có thể cần sử dụng công dụng Export nhằm xuất report ra file excel nlỗi hình họa dưới:
*
Dùng tính năng Export nhằm xuất report thành file excel

Giá nhập (1) (tên gọi đầy đủ: giá bán nhập cài đặt vừa đủ trong kỳ tính toán)= Tổng chi phí nhập vào kỳ/Tổng số lượng nhập vào kỳ.Mục tiêu: để tìm hiểu giá tốt nhập mức độ vừa phải vào kỳ bao gồm biến động hay không, thường là so sánh cùng với cột giá bán vốn. Nếu tất cả biến động những thì nên xem lại giá bán nhập & bao gồm cả Việc nhập liệu.

Xem thêm: Cách Tính Lim Trên Máy Tính Casio Fx 570Vn Plus, Cách Tính Lim Bằng Máy Tính Fx 570Es Plus


Giá vốn (2)
(tên thường gọi đầy đủ: giá vốn vừa phải sinh sống thời điểm tính toán): cột này biểu lộ giá chỉ vốn theo cách thức tính trung bình gia quyền (xuất xắc còn được gọi là vừa phải cộng).
*
Báo cáo tồn kho: vào Kho mặt hàng >> Báo cáo tồn kho

*