Công thức tính diện tích bao quanh, diện tích S toàn phần và thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là phần nhiều kiến thức đã làm được học từ bỏ thời trung học tập. Đây là mọi kỹ năng và kiến thức quan trọng vận dụng được vào trong thực tiễn cuộc sống như tính diện tích loại vỏ hộp, dòng thùng xốp để chứa đồ vật,… Bài viết này sẽ reviews không thiếu cho bạn những phương pháp tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian gồm 6 khía cạnh gần như là hầu hết hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 khía cạnh, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai khía cạnh đối lập nhau được xem như là nhì dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, những khía cạnh còn lại hotline là khía cạnh mặt.


*

2. Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích S xung quanh

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích S 4 phương diện mặt của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức: Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi dưới mặt đáy cùng chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều lâu năm 20 m, chiều rộng lớn 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích S bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật cùng 2 phương diện còn sót lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Một cái thùng hình chữ nhật tất cả chiều cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 centimet, chiều rộng là 2 centimet. Tính diện tích toàn phần của dòng thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí nhưng hình chỉ chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bằng tích của diện tích đáy và chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 9 centimet, chiều rộng 5 cm cùng chiều cao 6 centimet.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để làm rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời chúng ta tham khảo bài viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả ví dụ không thiếu, cụ thể.

4. Công thức tính đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật

Đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật có độ nhiều năm bằng nhau.

*

Trong đó:

D: mặt đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 10cm, chiều rộng 6cm và độ cao 15cm.

Xem thêm: Hàm Đổi Màu Ô Trong Excel - Cách Tô Màu Trong Excel Theo Điều Kiện Có Sẵn

*


Hy vọng rằng với gần như bí quyết tính diện tích S bao phủ, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đang quan sát và theo dõi.

Từ khóa kiếm tìm kiếm:

diện tích S bao quanh hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S bao bọc hình hộp chữ nhậttính diện tích S bao phủ hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậthy vọng tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích S hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích xung quanhcách làm tính diện tích S xung quanh của hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích S xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S toàn phầncách làm tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhbí quyết diện tích S bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích S toàn phầndiện tích S xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phầnmong mỏi tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích bao phủ hình hộpphương pháp diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S bao bọc và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích S bao phủ diện tích S toàn phầndiện tích S xung quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S bao quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộphy vọng tính diện tích hình hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích bao quanh hình chữ nhậtdiện tích S bao bọc là gìmong mỏi tính diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhậttính diện tích S bao phủ hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcách làm tính diện tích bao quanh hình hộphình hộp chữ nhậtcách làm tính dt bao phủ hình hộp chữ nhậtphương pháp tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích xung quanhdiện tích bao phủ diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhật