*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP.. LUẬT MỚI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬPhường CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức triển khai, cá nhân trả thu nhập cá nhân chịu thuế

từ chi phí lương, chi phí công cho cá nhân)

<01> Kỳ tính thuế: Năm………..

Bạn đang xem: Cách tải tờ khai quyết toán thuế tncn 2016

<02> Lần đầu: <03> Bổ sung lần thứ:

<04> Tên người nộp thuế:…………….…………………….…………….............................

<05> Mã số thuế:

-

<07> Quận/huyện: ..................... <08> Tỉnh/thành phố: .............................................................

<12> Tên đại lý thuế (nếu như có):…..……………………...........................................................

<13> Mã số thuế:

-

<15> Quận/huyện: ...................... <16> Tỉnh/thành phố: .............................................................

<20> Hợp đồng đại lý phân phối thuế: Số: .....................................Ngày:...................................................

Xem thêm: Cách Xử Lý Khi Bị Hóc Xương Cá, Làm Thế Nào Khi Bị Hóc Xương

I. NGHĨA VỤ KHẤU TRỪ THUẾ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số bạn lao động:

<21>

Người

Trong đó: Cá nhân cư trú tất cả hợp đồng lao động

<22>

Người

2

Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế <23>=<24>+<25>

<23>

Người

2.1

Cá nhân cư trú

<24>

Người

2.2

Cá nhân ko cư trú

<25>

Người

3

Tổng số cá thể trực thuộc diện được miễn, bớt thuế theo Hiệp định rời tấn công thuế nhị lần

<26>

Người

4

Tổng số cá nhân sút trừ gia cảnh

<27>

Người

5

Tổng thu nhập cá nhân Chịu đựng thuế (TNCT) trả mang đến cá nhân <28>=<29>+<30>

<28>

VNĐ

5.1

Cá nhân cư trú

<29>

VNĐ

5.2

Cá nhân ko cư trú

<30>

VNĐ

6

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện nên khấu trừ thuế <31>=<32>+<33>

<31>

VNĐ

6.1

Cá nhân cư trú

<32>

VNĐ

6.2

Cá nhân ko cư trú

<33>

VNĐ

7

Tổng số thuế thu nhập cá nhân cá thể (TNCN) sẽ khấu trừ <34>=<35>+<36>

<34>

VNĐ

7.1

Cá nhân cư trú

<35>

VNĐ

7.2

Cá nhân không cư trú

<36>

VNĐ

8

Tổng số thuế được bớt vày thao tác làm việc tại quần thể kinh tế <37>=<38>+<39>

<37>

VNĐ

8.1

Cá nhân cư trú

<38>

VNĐ

8.2

Cá nhân ko cư trú

<39>

VNĐ

9

Tổng TNCT tự tiền chi phí download bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không cần khác của người tiêu dùng bảo đảm ko thành lập trên đất nước hình chữ S cho người lao động

<40>

VNĐ

10

Tổng số thuế TNcông nhân vẫn khấu trừ bên trên tiền phí tổn cài đặt bảo hiểm nhân tchúng ta, bảo hiểm ko yêu cầu khác của bạn bảo hiểm không Thành lập tại cả nước cho tất cả những người lao động

<41>

VNĐ

I

I. NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THAY CHO CÁ NHÂN

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số cá thể uỷ quyền đến tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập quyết toán thù thay

<42>

Người

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

<43>

VNĐ

3

Tổng số thuế TNCN bắt buộc nộp

<44>

VNĐ

4

Tổng số thuế TNCN còn bắt buộc nộp NSNN

<45>

VNĐ

5

Tổng số thuế TNcông nhân đã nộp thừa

<46>

VNĐ

Tôi cam kết số liệu knhì trên là đúng cùng Chịu đựng trách nát nhiệm trước pháp luật về hồ hết số liệu sẽ khai./.