CÁCH ĐỔI SỐ THẬP PHÂN RA PHÂN SỐ

Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hoán đổi
Kết quả phân số:
Phép tính:

Công cụ chuyển đổi phân số sang thập phân ►


Bạn đang xem: Cách đổi số thập phân ra phân số

*
*
*
*

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Bí Đỏ Đậu Xanh Bí Đổ Bổ Dưỡng Cho Cả Gia Đình, Cách Nấu Cháo Bí Đỏ Đậu Xanh Ngon Bổ

Làm thế nào để chuyển đổi thập phân thành phân số

Các giai đoạn chuyển đổiViết phân số thập phân dưới dạng phân số gồm các chữ số ở bên phải dấu chấm thập phân (tử số) và lũy thừa của 10 (mẫu số).Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số.Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (56,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách chuyển đổi số thập phân lặp lại thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng chuyển đổi thập phân thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2

Chuyển đổi phân số thành thập phân ►


Viết cách cải thiện trang này

Gửi phản hồi
Trang chủ | Web | Toán học | Điện | Máy tính | Bộ chuyển đổi | Công cụ