CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG HÀN

Các thì trong tiếng Hàn là một trong những kiến thức cơ bản mà bất kì bạn học viên tiếng Hàn nào cũng phải nắm được. Nếu như trong tiếng Anh có đến 12 thì của động từ thì trong tiếng Hàn cũng có 4 thì cơ bản là thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ và thì tương lai. Hãy cùng Sunny tìm hiểu về 4 thì tiếng Hàn cũng như cách chia động từ trong tiếng Hàn ngay thôi nào!


Thì hiện tại đơn trong tiếng Hàn

Nhắc đến các thì cơ bản trong tiếng Hàn, đầu tiên không thể thiếu là thì hiện tại đơn.

Bạn đang xem: Cách chia động từ trong tiếng hàn

Cách dùng: Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên; một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

Cấu trúc: Động từ + ㄴ/는

Động từ không có patchim thì + ㄴĐộng từ có patchim thì + 는

Ví dụ:

먹다 -> 먹는다 : ăn

가다 -> 간다 : đi

오다 -> 온다 : đến

*

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Hàn

Cách dùng: Thì hiện tại tiếp diễn dùng để nhấn mạnh một cách đặc biệt động tác đang xảy ra.

Cấu trúc: Động từ + 고 있다

고 있다 đứng sau động từ để nhấn mạnh hoạt động đang xảy ra ở hiện tại. Đây là sự hợp giữa vĩ tố liên kết 고 với động từ, tính từ 있다. Vĩ tố chỉ thì không được dùng trước 고 mà phải dùng sau 있.

Xem thêm: Vai Trò Của Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Vai Trò Của Hướng Dẫn Viên Đối Với Đất Nước

Nếu dùng cách diễn đạt “동작의 진행” thì để chỉ diễn tiến của động tác, dùng “지속적인 행위” để chỉ hoạt động có tính liên tục và dùng “결과 상태의 지속” để chỉ sự kéo dài của hành động đang thực hiện.

Ví dụ:

Trường hợp diễn đạt diễn tiến của hành động đơn thuần:

+) 친구한테 보낼 편지를 쓰고 있어요: Tôi đang viết thư gửi bạn

+) 방문을 여니까 그는 전화를 받고 있어요 : Mở cửa phòng thấy nó đang nghe điện thoại

Trường hợp chủ ngữ là đối tượng được tôn trọng thì dùng:

+) 부장님은 서류를 검토하고 셰십니다: Trưởng ban đang kiểm thảo hồ sơ

+) 할머니는 뭘 하고 계세요?: Bà đang làm gì vậy?

Trường hợp diễn đạt hành động có tính liên tục:

+) 그는 대학을 졸업하고 은행에 다니고 있습니다 : Anh ấy tốt nghiệp xong đang làm ở ngân hàng

+) 그는 요즘 즐거운 마음으로 출근하고 있습니다: Dạo này anh ấy (đang) đi làm với tinh thần phấn khởi

Trường hợp diễn đạt sự kéo dài của hành động đang thực hiện:

+) 영이는 예쁜 옷을 입고 있다 : Young i đang mặc đồ đẹp

+) 철수는 지금 한국행 비행기를 타고 있다: Chul su hiện giờ đang đáp máy bay đi Hàn Quốc

*

Thì quá khứ trong tiếng Hàn

Cách dùng: Thì quá khứ tiếng Hàn dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Cấu trúc: Động từ + 았 (었 ,였) 다

Động từ chứa 아/ 오 thì + 았Động từ chứa các nguyên âm còn lại +었Động từ 하다 +했

Ví dụ:

가다 ->갔다 : đã đi

먹다 -> 먹었다 : đã ăn

오다 -> 왔다 : đã đến

Dùng vĩ tố tiền kết thúc -앗/었/엿- để chỉ:

Hành động được hoàn thành ở hiện tại hoặc quá khứ. Ví dụ:

+) 기치가 서울역에 지금 막 도착했습니다: Xe lửa vừa mới đến ga Seoul (hiện tại hoàn thành)

+) 어제는 학교 때 친구 와 한잔 했어요: Hôm qua tôi đã nhậu với bạn thời đi học (quá khứ hoàn thành)

Hành động có tính kéo dài đã hoàn thành. Ví dụ:

+) 할머니는 이모 집에 가셨습니다: Bà đã đi sang nhà dì (sự kéo dài của trạng thái đi và còn ở)

+) 사모님은 안경을 쓰셨어요: Sư mẫu (đã) đeo kính (sự kéo dài của trạng thái đang dùng)

Trạng thái quá khứ (tính từ + thì quá khứ). Ví dụ:

+) 이제는 날씨가 흐렸어요: Bây giờ thời tiết đã âm u

+) 시험이 끝나서 우리는 한가했다: Kỳ thi chấm dứt nên chúng tôi thảnh thơi

Dự đoán về tương lai như một kết quả đương nhiên. Ví dụ:

+) 돈을 잃러버렸으니 여행은 다갔다 : Mất tiền rồi nên đi tong luôn chuyến du lịch

+) 내 말대로 하지 않으면 보상금은 다 날라 간 것이다 : Nếu không làm theo lời tôi thì bay sạch tiền bồi thường cho coi

*

Thì tương lai trong tiếng Hàn

Cách dùng: Thì tương lại tiếng Hàn dùng để diễn tả hành động sắp sảy ra, dự đoán chưa chắc chắn, thể hiện lời hứa,…

Động từ + 겠다

Ví dụ:

가다 ->가겠다 : sẽ đi

먹다 ->먹겠다 : sẽ ăn

오다 ->오겠다 : sẽ đến

Tùy thuộc vào chủ ngữ trong câu mà câu sẽ mang những ý nghĩa riêng:

Nếu chủ ngữ là ngôi thứ nhất: Thể hiện mong muốn, dự định của người nói, có thể dùng trong hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ:

+) 나는 그를 끝까지 돌보아 주겠다 : Tôi sẽ trông nó đến cùng cho

+) 그만 먹겠습니다: Tôi sẽ ăn bao nhiêu đó thôi

Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 2, ngôi thứ 3: Diễn tả sự suy đoán, suy nghĩ của người nói ở hiện tại hoặc tương lai.

+) 10시이니까 그이가 지금은 사무실에 있겠다: 10 giờ rồi nên bây giờ anh ấy chắc có ở văn phòng (suy đoán hiện tại)

+) 내일은 날씨가 흐리겠다: Ngày mai thời tiết sẽ âm u (suy đoán tương lai)

*

Giới thiệu bảng chia động từ thông dụng trong tiếng Hàn

Dạng nguyên mẫu của động từ gần như không bao giờ được sử dụng trong cả văn nói và văn viết tiếng Hàn. Vì vậy, Bảng chia các động từ tiếng Hàn thông dụng dưới đây sẽ giúp bạn có thể sử dụng chúng một cách chính xác nhất đấy.

Tiếng ViệtNguyên mẫuVăn viếtVăn nói
Hiện tạiQuá khứTương laiHiện tạiQuá khứTương lai
Đi가다간다갔다가겠다갔어가겠어
Đến오다온다왔다오겠다왔어오겠어
Chạy달리다달린다달렸다달리겠다달려달렸어달리겠어
Ăn먹다먹는다먹었다먹겠다먹어먹었어먹겠어
Đứng서다선다섰다서겠다섰어서겠어
Ngồi앉다앉는다앉았다앉겠다앉아앉았어앉겠어
Mua사다산다샀다사겠다샀어사겠어
Bán팔다판다팔았다팔겠다팔아팔았어팔겠어
Lớn lên자라다자란다자랐다자라겠다자라자랐어자라겠어
Ném던지다던진다던졌다던지겠다던져던졌어던지겠어
Mượn빌리다빌린다빌렸다빌리겠다빌려빌렸어빌리겠어
Cho mượn빌려주다빌려준다빌려주었다비려주겠다빌려줘빌려주었어빌려주겠어
Chơi놀다논다놀았다놀겠다놀아놀았어놀겠어
Viết쓰다쓴다썼다쓰겠다썼어쓰겠어
Đọc읽다읽는다읽었다읽겠다읽어읽었어읽겠어
Nghe듣다듣는다들었다듣겠다들어들었어듣겠어
Sống살다산다살았다살겠다살아살았어살겠어
Chết죽다죽는다죽었다죽겠다죽어죽었어죽겠어

Sunny đã giới thiệu xong các thì trong tiếng Hàn cho các bạn rồi đấy. Hy vọng bài viết sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích góp phần giúp bạn nắm chắc ngữ pháp tiếng Hàn và làm chủ ngôn ngữ này nhanh hơn nhé! Nếu còn điều gì khúc mắc cần được giải thích thêm thì bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Sunny nha! Chúc các bạn học tốt!