B1 : bình chọn tính dừngB2 : xử lý chuỗi ko dừngB3 : chọn bâc AR(p) về tối ưuB4 : lựa chọn bậc MA(q) buổi tối ưuB5 : Ước lượng mô hình ARIMA ( p, d, q) cùng chọn quy mô buổi tối ưuB6 : Dự báo

Hai bước Kiểm tra tính dừng với Xử lý chuỗi không dừng vẫn thực hiện sinh sống bên trên.Quý khách hàng sẽ xem: Cách chạy quy mô arima trên eview

Bước tiếp theo sau là chọn AR(p) cùng MA (q) buổi tối ưu.
Bạn đang xem: Cách chạy mô hình arima trên eview

*

Vậy chuỗi AR ( 11, 16, 25) với MA(11,16) là buổi tối ưu

Ta khoảng chừng quy mô cùng với AR( 11,16,25) cùng MA(11) MA(16)nhập lệnh " LS DVNMSTOCK C AR(11) AR(16) AR(25) MA(11) MA(16)


*

Đặt tên là MH1. Ta nhiều loại AR(25) bởi không tồn tại ý nghĩ thống kêkhoảng chừng tiếp với AR(11, 16) MA( 11,16)nhập lệnh : " LS DVNMSTOCK C AR(11) AR(16) MA(11) MA(16)"Đặt thương hiệu là MH2


*

*

*


TIẾN HÀNH DỰ BÁOtrước hết mở rộng bộ dữ liệu: Proc / Structure/ resize current page...lựa chọn Dated - regular frequency : start date = 1 , kết thúc date = 530trong MH1 , chọn Forecast với khắc tên vươn lên là là dvnmstockf cùng sef tạo khoảng chừng tin tưởng : " genr Down = dvnmstockf - 1.96*sef" , " genr Up = dvnmstockf + 1.96*sef " Tạo biến chuyển dự báo theo công thức: vnmstoông xã ( t+1 ) = vnmstock(t) + dvnmstockf(t+1)  " genr vnmstockf(1) = dvnmstockf(1) + vnmstoông chồng "


Follow Us


Có gì mới


Trending
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lặp Lại Dòng Tiêu Đề Trong Word 2010, Hướng Dẫn Lặp Lại Tiêu Đề Trong Word Năm 2021

hình thức dịch vụ entity