CÁCH BỎ MẬT KHẨU TRONG EXCEL 2007

Excel cho remonster.vn 365 dành cho máy Mac Excel 2021 for Mac Excel 2019 for Mac Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Thận trọng: Mật khẩu trong Excel cho Mac và Word cho Mac có giới hạn 15 ký tự. Bạn không thể mở sổ làm việc hoặc tài liệu đã được bảo vệ bằng mật khẩu trong phiên bản Windows dựa trên mật khẩu của Excel hoặc Word nếu mật khẩu dài hơn mười lăm ký tự. Nếu bạn muốn mở tệp trong Office for Mac, hãy yêu cầu tác giả trên nền tảng Windows điều chỉnh độ dài mật khẩu.

Bạn đang xem: Cách bỏ mật khẩu trong excel 2007


Mở sổ làm việc mà bạn muốn thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu.

Trên tab Xem lại, bấm vào Bảo vệ Trang tính hoặc Bảo vệ Sổ làm việc.

*

Bấm Bỏ bảo vệ Trang tính hoặc Bảo vệ Sổ làm việc và nhập mật khẩu.

Việc bấm vào Bỏ bảo vệ Trang tính sẽ tự động loại bỏ mật khẩu khỏi trang tính.

Để thêm mật khẩu mới, bấm vào Bảo vệ Trang tính hoặc Bảovệ Sổ làm việc , nhập và xác nhận mật khẩu mới, rồi bấm vào OK.

Để loại bỏ mật khẩu khỏi sổ làm việc, hãy bấm Bảo vệ Sổlàm việc , rồi bấm OK không cần nhập mật khẩu mới.


Thay đổi mật khẩu sổ làm việc

Mở sổ làm việc mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.

Trên tab Xem lại, bên dưới Bảo vệ, bấm vào Mật khẩu.

Xem thêm: Cách Làm Ma Trận Trên Máy Tính Fx 570Ms, Cách Làm Ma Trận Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus

Trong hộp Mật khẩu để mở hoặc Mật khẩu để sửa đổi, hãy chọn tất cả nội dung.

Nhập mật khẩu mới, rồi bấm vào OK.

Trong hộp thoại Xác nhận Mật khẩu, hãy nhập lại mật khẩu, rồi bấm OK.

Bấm Lưu trong .

Loại bỏ mật khẩu sổ làm việc

Mở sổ làm việc mà bạn muốn loại bỏ mật khẩu.

Trên tab Xem lại, bên dưới Bảo vệ, bấm vào Mật khẩu.

Chọn tất cả nội dung trong hộp Mật khẩu để mở hoặc hộp Mật khẩu để sửa đổi, rồi nhấn DELETE.

Bấm Lưu trong .


Yêu cầu mật khẩu để mở hoặc sửa đổi sổ làm việc


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia remonster.vn dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
remonster.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © remonster.vn 2021