quý khách hàng đã coi bản rút ít gọn của tài liệu.quý khách hàng đã xem: Cách bấm cotg bên trên máy tính fx 570 es

Xem với thiết lập ngay phiên bản không thiếu thốn của tài liệu trên trên đây (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos, tan bởi máy vi tính fx-500ms

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu phải đạt:• Hiểu được tính năng của sản phẩm tính .• Sử dụng thành thục máy tính FX-500 nhằm kiếm tìm TSLG với góc II/.Phương luôn tiện dạy học tập :Máy tính FX-500 , FX-570 xuất xắc FX-220III/Pmùi hương pháp dạy dỗ học:Đặt sự việc giải quyết và xử lý vấn đềIV/.Tiến trình hoạt động bên trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài bác cũ: Cho hai góc phụ nhau α cùng β.Nêu những giải pháp vẽ một tam giác vuông ABC bao gồm Bˆ=α cùng Cˆ=β.Nêu các hệ thức thân những tỉ số lượng giác của α và β.3) Giảng bài xích mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu phương pháp setup cơ chế nhằm tính tân oán tỉ số lượng giác – Dùng máy để tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn thao tác sản phẩm nhằm – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp quan sát và theo dõi cùng dìm xét – học sinh lắng tai cùng tiến hành theo thử dùng của Gv – Cả lớp thuộc làm → 2 HS đứng trên nơi trình bày bí quyết bnóng phím và nêu công dụng → Cả lớp nhận xét a) Tìm tỉ con số giác của một góc nhọn đến trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → kết quả 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → công dụng 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → công dụng 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → hiệu quả 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn lúc biết tỉ số lượng giác của góc đó:tìm kiếm số đo góc nhọn khi biết trước tỉ con số giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) hướng dẫn học sinh ấn phím  Chụ ý: Phím SHIFTkết hợp với các phím 1 1 1sin , cos , tan− − − nhằm tra cứu số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α→ nhằm tra cứu số đo góc khi biết cosin cùng tang những em triển khai tương tự như nhỏng ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c nhằm học sinh triển khai – Trường hòa hợp nhằm tìm kiếm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta nên gửi thành bài bác toán: kiếm tìm góc nhọn x lúc biết tg x khi đótg x được xem là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) chỉ dẫn học viên ấn phím nhằm tìm→ cả lớp dìm xét – HS luận bàn theo 8 đội → đại diện thay mặt mỗi nhóm trình bày một câu → cả lớp dìm xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ kết quả x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) lấy ví dụ như 5: Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn mang lại phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT−←

x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn cho phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) lấy ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn mang đến phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn cho độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn mang lại phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài tập 2  Làm bài tập 3 – Gv đề nghị học viên nêu giải pháp nhập phím với kết quả c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x như thế nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (do sin x ≤ 1) b) Không (vị cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng đồ vật nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn tiếp thu kiến thức ngơi nghỉ nhà: BT đôi mươi trang 84.IV/.Rút khiếp nghiệm: