BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG HÓA

Mẫu bảng kê chi tiết hàng hóa là gì? Mẫu bảng kê gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Bạn đang xem: Bảng kê chi tiết hàng hóa


1. Định nghĩa mẫu bảng kê chi tiết hàng hóa là gì?

Mẫu bảng kê chi tiết hàng hóa là mẫu bảng kê được lập ra để ghi chép chi tiết về hàng hóa. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin hàng hóa, nội dung kê khai... Mẫu được ban hành theo Thông tư 56/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu bảng kê chi tiết hàng hóa


CƠ QUAN CHỦ QUẢNCƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN-------

Mẫu số HQ01-BKCTHH

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG HÓA(Kèm theo tờ khai nhập khẩu/xuất khẩu số ……….. ngày …… tháng …… năm ………)

STT

Họ và tên, địa chỉ, mã bưu chính, điện thoại (nếu có)

Số AWB/ Số B/L/ vận đơn đường sắt/ CN22/CN23/E1QT

Số Master AWB (CN37/38)

Mô tả hàng hóa

Mã số hàng hóa

Xuất xứ

Số lượng

Đơn vị tính

Người xuất khẩu

Người nhập khẩu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ý kiến của cơ quan hải quan: ……………………

DOANH NGHIỆP LẬPBẢNG KÊ(ký tên, đóng dấu)

CCHQ XÁC NHẬNHÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆNQUA KHU VỰC GS

.... ngàytháng.

Xem thêm: Phần Mềm Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Tỉnh Ninh Thuận

.nămLÃNH ĐẠO CHI CỤC HQ

Lưu ý: Công chức hải quan ghi rõ gói, kiện hàng hóa không được thông quan tại cột Ghi chú trước khi xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát.


Mẫu bảng kê chi tiết hàng hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 1.700
Chia sẻ bài viết
Biểu mẫu trực tuyến
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*