Bảng chữ cái tiếng pháp và cách phát âm

Nếu bạn không biếthọc tiếng pháp sống đâulà tốt nhất. Hãy sát cánh đồng hành cùng Cap Education - Tổ chức huấn luyện và đào tạo Tiếng Pháp, hỗ trợ tư vấn du học tập Pháp cùng hỗ trợ tư vấn du học Canadomain authority đáng tin tưởng unique số 1 toàn quốc. Với các khóa huấn luyện và đào tạo danh tiếng như:

Học giờ đồng hồ pháp online

Học giờ pháp cơ bản

Học giờ pháp giao tiếp

quý khách ước ao học tập tiếng Pháp ngữ điệu phổ cập thứ hai trái đất, tương tự như các tiếng nước ngoài ngữ không giống, thứ nhất bạn phải học bảng vần âm giờ Pháp. Hãy cùng CAP EDUCATIONhọc ngay lập tức bảng chữ cái tiếng Pháp cùng phiên âm thế giới IPA chuẩn chỉnh nhất.

Bạn đang xem: Bảng chữ cái tiếng pháp và cách phát âm


1. Bảng chữ cái tiếng Pháp

Bảng vần âm tiếng Pháp bao gồm 26 ký từ bỏ trong số đó bao gồm đôi mươi prúc âm và 6 nguyên âm:

*

2. Bảng vần âm giờ đồng hồ Pháp với giải pháp đọc:

Chữ cái

Cách đọc

Chữ cái

Cách đọc

Aa

a

Nn

en (nờ)

Bb

Oo

O

Cc

Pp

Dd

đê

Qq

quy (hiểu trong môi)

Ee

ơ

Rr

e rờ hoặc e grờ

Ff

xay (phờ)

Ss

ét xờ (ko cong lưỡi)

Gg

giê (đọc cong lưỡi)

Tt

Hh

at sờ (cong lưỡi)

Uu

uy (đọc tròn môi)

Ii

i

Vv

Jj

gi

Ww

lưu ban lơ vê

Kk

ka

Xx

ích(x)

Ll

eo (lờ)

Yy

y(cơ grếch)

Mm

em ( mờ)

Zz

dét(đờ)

3. Xem video Bảng chữ cái tiếng Pháp và bí quyết đọc:

4. Các phát âm các vệt quan trọng trong giờ đồng hồ Pháp.

Trong khi vào giờ Pháp còn có những cam kết từ bỏ đặc biệt quan trọng gồm dấu: ç é à trần ù œ ï â ê î ô û ë ü.

Các bạn đọc nlỗi sau: đọc vần âm + lốt, cùng với các vết bạn đọc nhỏng sau đây hoặc coi chi tiết nội dung bài viết "những kí tự quan trọng vào giờ đồng hồ Pháp" sinh sống bài học cũ

Dấu huyền (à, trằn, ù) - Accent grave - phát âm kiểu như át-xăng g-ra-v(ơ) (đi với các nguan tâm A, E, U)Dấu sắc / (é) - Accent aigu - gọi như thể át-xăng te-ghi (gọi chữ ghi kéo nhị đầu mnghiền lại) (đi cùng với nguyên âm E)Dấu nón ^ (â, ê, î, ô, û) - Accent circonflexe - phát âm giống át-xăng xia-côông-ph-léch-x(ơ) (đi cùng với những nguyên âm A, E, I, O, U)Dấu móc bên dưới chữ C (ç) - Cédille - hiểu như thể xê-đi-d(ơ) (đi với prúc âm C)Dấu nhị chấm phía bên trên chữ (ï hoặc chữ ë, ü) - Tréma - hiểu tương đương t-rê-ma (đi cùng với các nguyên âm E, I, U)

Vd: ë sẽ phát âm y hệt như ơ tré-ma.

Xem thêm: 1 Usd Bằng Bao Nhieu Cent Bang 1 Usd Bằng Bao Nhiêu Cent? Chuyển Đổi Usd Và Cent


5.Bảng phiên âm thế giới giờ Pháp

Bên cạnh bảng chữ cái giờ đồng hồ Pháp họ khám phá trên. Để phân phát âm đúng, chúng ta nên biết với phát âm cách phát âm của bảng chữ phiên âm quốc tế (Nếu chúng ta đang học qua giờ đồng hồ Anh, trong giờ đồng hồ anh cũng có thể có bảng chữ phiên âm thế giới IPA).

Bảng phiên âm thế giới tiếng Pháp là gì ?

Khi chúng ta tra trường đoản cú điển, các bạn thấy kề bên tất cả chữ phiên âm, được đặt trong lốt ngoặc<...>.Đó đó là phiên âm quốc tế. Để gọi được phương pháp đọc của chúng.

Các chúng ta có thể tò mò sinh hoạt nội dung bài viết sau của Cap Education: BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG PHÁP

6. Số đếm tronghọc tập tiếng Pháp

1: un/une (uhn)/(uun)

2: deux (deur)

3: trois (trwah)

4: quatre (kahtr)

5: cinq (sihnk)

6: six (sees)

7: sept (set)

8: huit (weet)

9: neuf (neuf)

10: dix (deece)

11: onze (onz)

12: douze (dooz)

13: treize (trayz)

14: quatorze (kat-ORZ)

15: quinze (kihnz)

16: seize (says)

17: dix-sept (dee-SET)

18: dix-huit (dee-ZWEET)

19: dix-neuf (deez-NUF)

20: vingt (vihnt)

21: vingt-et-un (vihng-tay-UHN)

22: vingt-deux (vihn-teu-DEU)

23: vingt-trois (vin-teu-TRWAH)

30: trente (trahnt)

40: quarante (kar-AHNT)

50: cinquante (sank-AHNT)

60: soixante (swah-SAHNT)

70: soixante-dix (swah-sahnt-DEES) hoặc septante (sep-TAHNGT) nghỉ ngơi Bỉ cùng Thụy Sĩ

80: quatre-vingt (kaht-ruh-VIHN); huitante (weet-AHNT) sống Bỉ cùng Thụy Sĩ (trừ Geneva); octante (oct-AHNT) nghỉ ngơi Thụy Sĩ

90: quatre-vingt-dix (katr-vihn-DEES); nonante (noh-NAHNT) sống Bỉ cùng Thụy Sĩ

100: cent (sahn)

200: deux cent (deu sahng)

300: trois cent (trrwa sahng)

1000: mille (meel)

2000: deux mille (deu meel)

1.000.000: un million (ung mee-LYOHN) (treated as a noun when alone: one million euros would beun million d'euros.

1.000.000.000: un milliard

một triệu.000.000: un billion

Học tiếng Pháp dễ dàng buộc phải ko những bạn?

remonster.vn trung chổ chính giữa dạy dỗ giờ pháp đáng tin tưởng chuyên nghiệp với cô giáo bạn dạng xứ đọng khiến cho bạn chinh phục giờ đồng hồ Pháp thuận lợi hơn với vững bước mang đến hành tnhãi nhép du học tập Pháp.

Hãy vào Cap France hàng ngày để học phần đa bàihọc giờ đồng hồ pháphữu íchbằng cách bấm xem đông đảo chuyên mục bên dưới: