Bài 2 trang 10 sgk giải tích 12

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định

+) Sắp xếp các điểm xi theo thiết bị tự tăng vọt và lập bảng đổi mới thiên

+) Dựa vào bảng phát triển thành thiên nhằm Kết luận khoảng tầm đồng thay đổi và nghịch vươn lên là của hàm số trên tập xác định của chính nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến hóa, nếu như y’ 0 forall xin D.)

Bảng trở nên thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến đổi trên các khoảng tầm xác minh của nó là: (left( -infty ; 1 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Chụ ý: Cách tính số lượng giới hạn để điền vào BBT: (mathop lim limits_x lớn pm infty dfrac3x + 11 - x = - 3,) (mathop lyên limits_x khổng lồ 1^ + dfrac3x + 11 - x = - infty ,) (mathop lyên limits_x lớn 1^ - dfrac3x + 11 - x = + infty )

LG b

b) (y=dfracx^2-2x1-x) ;

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=dfracx^2-2x1-x.)

Tập xác định: (D=Rackslash left 1 ight.)

Có: (y"=dfracleft( 2x-2 ight)left( 1-x ight)+x^2-2xleft( 1-x ight)^2) (=dfrac-x^2+2x-2left( 1-x ight)^2) (=dfrac-left( x^2-2x+2 ight)left( 1-x ight)^2) (=dfrac-left( x^2-2x+1 ight)-1left( 1-x ight)^2) (=dfrac-left( x-1 ight)^2-1left( 1-x ight)^2) (=-1-dfrac1left( 1-x ight)^2

LG c

c) (y=sqrtx^2-x-20) ;

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=sqrtx^2-x-20)

Có (x^2-x-20ge 0Leftrightarrow left( x+4 ight)left( x-5 ight)ge 0) (Leftrightarrow left< eginalign & xle -4 \ & xge 5 \ endalign ight..)

Tập xác định: (D=left( -infty ;-4 ight>cup left< 5;+infty ight).)

Có (y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x-20) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12 otin D)

Bảng vươn lên là thiên:

*

Vậy hàm số nghịch phát triển thành trên khoảng (left( -infty ;-4 ight)) và đồng biến trên khoảng chừng (left( 5;+infty ight).)

Chụ ý: Cách tính số lượng giới hạn để điền vào BBT:

(eginalign và undersetxkhổng lồ -infty mathopllặng ,sqrtx^2-x-20=+infty ; undersetx o lớn +infty mathoplim ,sqrtx^2-x-20=+infty \ và undersetx o lớn 4^-mathoplyên ,sqrtx^2-x-20=0; undersetx o lớn 5^+mathoplyên ,sqrtx^2-x-20=0. \ endalign)

LG d

d) (y=dfrac2xx^2-9).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=dfrac2xx^2-9.)

Có (x^2-9 e 0Leftrightarrow x e pm 3.)

Tập xác định: (D=Rackslash left pm 3 ight.)

Có: (y"=dfrac2left( x^2-9 ight)-2x.2xleft( x^2-9 ight)^2) (=dfrac-2x^2-18left( x^2-9 ight)^2) (=dfrac-2left( x^2+9 ight)left( x^2-9 ight)^2Mẹo Tìm lời giải nhanh hao tốt nhất Search google: "từ khóa + remonster.vn"Ví dụ: "Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12 remonster.vn"