• THÔNG BÁO BẢO TRÌ NGÀY 23/02
  • MỞ VÒNG QUAY GACHA GIỚI HẠN MỚI (24/02 – 28/02)
  • [Sự kiện] – TÍCH LŨY TIÊU PHÍ (23/02 – 01/03)
Xem thêm
ảnh tính năng