• Chuỗi sự kiện tuần từ 05/10-10/10
  • MỞ VÒNG QUAY GACHA GIỚI HẠN MỚI (30/09 – 2/10)
  • [Sự kiện] – NẠP ĐƠN MỖI NGÀY (27/09 – 03/10)
Xem thêm
ảnh tính năng