• Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 24/03
  • [Sự kiện] – NẠP ĐƠN MỖI NGÀY (24/03 – 30/03)
  • MỞ VÒNG QUAY GACHA GIỚI HẠN MỚI (28/03 – 30/03)
Xem thêm
ảnh tính năng