• THÔNG BÁO BẢO TRÌ NGÀY 20/10
  • MỞ VÒNG QUAY GACHA GIỚI HẠN MỚI (24/10 – 26/10)
  • [Sự kiện] – NẠP ĐƠN MỖI NGÀY (20/10 – 26/10)
Xem thêm
ảnh tính năng