• THÔNG BÁO BẢO TRÌ NGÀY 14/07
  • [Sự kiện] – TÍCH LŨY NẠP THẺ (14/07 – 20/07)
  • MỞ VÒNG QUAY GACHA GIỚI HẠN MỚI (14/07 – 20/07)
Xem thêm
ảnh tính năng