• [Sự kiện] – Nạp đơn mỗi ngày
  • Giới thiệu map sự kiện Mini Event – Đám Côn Đồ Tấn Công
  • [Sự kiện] – Khai mở Đại Chiến
Xem thêm
ảnh tính năng